Opleidingen voor managers gaan via internet plaatsvinden

0

“In de toekomst wordt 90% van de managementopleidingen online gevolgd.”

Het onderwijs staat op zijn kop. Via de Khan Academy kunnen (Engelstalige) basisschoolleerlingen al vrijwel ieder vak online volgen. Ook steeds meer universiteiten gaan ertoe over om colleges online te zetten, zodat studenten deze kunnen volgen waar en wanneer ze willen. Voor veel managementopleidingen wordt echter nog het aloude (klassikale) format gebruikt.

Morten Hansen is ervan overtuigd dat ook Incompany managementopleidingen en opleidingen van business schools geschikt zijn om online te verzorgen. Deze opleidingen lopen nog wat achter de feiten aan, maar dat gaat veranderen.

Hansen geeft daarvoor een theoretische onderbouwing.

Ten eerste is het onderwijs onderhevig aan de verstoringstheorie van Clayton Christensen. Nu nog wordt de kwaliteit van online opleidingen als minder goed gepercipieerd. Het online aanbod verbetert echter snel en zal dan het bestaande onderwijs vervangen. 

Onderwijs is het delen van kennis. Verschillende soorten kennis worden op verschillende manieren gedeeld. Kennis die op elektronische wijze kan worden vastgelegd zonder verlies van de betekenis, kan via het web met iedereen gedeeld worden, zonder dat daarbij de oorspronkelijke auteur (leraar) bij betrokken is. Dit is de codificatiestrategie voor kennisdeling.
Daarnaast heb je impliciete kennis die niet kan worden vastgelegd zonder betekenisverlies. Deze kennis moet van persoon op persoon worden overgedragen. Dit kan door een mentor gebeuren of door een leraar face to face met studenten.

Opleiders koesteren de hoop dat zij vooral impliciete kennis delen, waarvoor dus face to face contact noodzakelijk is. Hun opleidingen en trainingen kunnen dus niet vervangen worden door een online variant. Volgens Hansen is deze hoop ijdel, als je kijkt naar de drie verschillende onderdelen van de onderwijspiramide:

  • Traditioneel, standaard onderwijs, dat wil zeggen pure lezingen, eenrichtingsverkeer vanuit de docent richting zijn publiek, leent zich uitstekend voor online onderwijs. Het is niet noodzakelijk om in dezelfde ruimte te zijn als de docent of om er live naar te luisteren. Alle managementopleidingen die hierop lijken zullen verschuiven naar het online kanaal.
  • Intensieve interactie behelst het overdragen van impliciete kennis. De ervaringen en inzichten komen tot stand door de live discussie in de trainingsruimte. Het leereffect wordt alleen bereikt als je daar persoonlijk bij bent. Er is nog geen technologie beschikbaar die een dergelijke ervaring (perfect) kan nabootsen. Deze vorm van onderwijs zal daarom niet vervangen worden door een online variant. Volgens Hansen betreft dit echter slechts 10% van alle managementopleidingen.
  • De markt voor managementopleidingen en -trainingen die tussen deze twee onderwijsvormen zit loopt het grootste risico vervangen te worden door een online variant. Hier gebruiken docenten een mix van methoden en technieken — lezingen in combinatie met cases, simulaties, coaching, enzovoort. Het betreft een hybride onderwijsvorm. Het zijn lezingen met enige interactie. Deze hybride vorm kan makkelijk in een online variant gegoten worden. Eerst luisteren naar een lezing en deze vervolgens in (sub-)groepen online bediscussiëren onder leiding van een docent. Eventueel kan dit lokaal, bijvoorbeeld binnen de eigen organisatie, wel face to face.

Als deze analyse van Hansen juist is heeft dit grote gevolgen voor de onderwijsmarkt. Er zijn dan nog slechts enkele goede docenten (‘sterren’) nodig die ervoor zorgen dat ‘de stof’ online staat. Lokale instructeurs kunnen voor de ondersteuning van studenten zorgen.

Enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat deze situatie werkelijkheid wordt:

  • Steeds meer organisaties hebben een eigen online leeromgeving waarvoor ze content (leermateriaal) nodig hebben;
  • Een week afwezig zijn voor een opleiding is niet altijd wenselijk. Een hybride online programma is dan aantrekkelijker;
  • Steeds betere technologieën maken de online ervaring aantrekkelijker;
  • Online onderwijs is goedkoper en zal door de toenemende druk op kosten aan populariteit winnen;
  • Het netwerkaspect van een opleiding verschuift steeds meer naar online (social) media.

Muziek en kranten hebben te maken gehad met online disruptie. Hetzelfde zal gebeuren met onderwijs, aldus Hansen.

Dit met theorie en feiten onderbouwde artikel over disruptie van het managementonderwijs is te vinden op het blog van Harvard Business Review. 

Meer Mediascan » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.