Onderwijssubsidie bedrijven in vijf jaar verdubbeld

0

Het totale bedrag dat werkgevers jaarlijks declareren aan subsidie voor het opleiden van medewerkers is in vijf jaar tijd verdubbeld. In 2006 bedroeg het geclaimde bedrag nog 201,7 miljoen euro, terwijl over 2011 in totaal 387,4 miljoen euro werd geclaimd.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Regioplan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De onderzoekers hebben overigens niet hard kunnen maken dat de regeling daadwerkelijk heeft gezorgd voor meer en betere scholing van (aankomende) werknemers, al sluiten ze het ook niet uit.

Verklaring

Volgens de onderzoekers is de forse stijging onder meer te verklaren doordat werkgevers zich meer bewust zijn van het belang van goed opgeleid personeel, om zich te kunnen onderscheiden in een zeer competitieve markt. Omdat ze door de crisis minder opleidingsbudget beschikbaar hebben, zoeken ze ook harder naar andere manieren om de ontwikkeling van hun personeel toch te kunnen financieren. Daarbij spelen subsidiebureaus volgens het rapport een belangrijke, stimulerende rol.

Afdrachtvermindering onderwijs

In 1996 is, als onderdeel van de bredere Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva), de afdrachtvermindering onderwijs van kracht geworden. De regeling biedt inhoudingsplichtigen onder voorwaarden een recht op afdrachtvermindering als een leerling-werknemer, een werknemer of een stagiair participeert in bepaalde typen opleidingen of opleidingstrajecten.

Het doel van dit fiscale instrument is om meer werkgevers over te halen hun werknemers een opleiding op mbo- of hbo-niveau te laten volgen en ook meer structureel de beroepspraktijkvorming te laten verzorgen in het kader van leer-werktrajecten. Werkgevers worden met deze regeling gecompenseerd voor de kosten die zij maken in het kader van de beroepspraktijkvorming en het verlies aan arbeidstijd daardoor.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen in hun rapport een aantal aanbevelingen om de doelmatigheid van de subsidie te verhogen en onbedoeld gebruik tegen te gaan. De voornaamste is het gebruik van de afdrachtvermindering te beperken tot kwalificerende opleidingen, waarin in het onderwijsprogramma een minimaal aantal van 240 door de onderwijsinstelling begeleide onderwijsuren zijn ingebouwd. Hiermee wordt ‘subsidiëring’ van opleidingsconstructies voorkomen, waarin er in de praktijk geen of nauwelijks begeleid onderwijs plaatsvindt. Daarnaast adviseren de onderzoekers om de niveau 1 bbl-opleiding Arbeidsmarkt Kwalificerende Medewerker uit te sluiten voor werknemers die al een duurzame arbeidsrelatie hebben.

Bron: Rapport ‘Evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs 2006-2011

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.