Nieuwe assessmenttool: OPQMQ

0

Sinds kort is er een nieuwe assessmenttool beschikbaar ten behoeve van loopbaanadvies: de OPQMQ Loopbaanwijzer. Deze assessmenttool is bijzonder geschikt voor het verder ontwikkelen van de persoonlijkheid en de motivatie van medewerkers.

De OPQMQ is een combinatie van de Occupational Personality Questionnaire (OPQ32r) en de Motivation Questionnaire (MQ).

OPQ32r
De OPQ32r meet gedragsvoorkeuren gebaseerd op een ongekend hoog aantal dimensies: maar liefst 32. Deze voorkeuren worden vertaald naar verwachte loopbaancompetenties. Daarnaast geeft de test een beeld van gewenste leeroriëntaties en leerstijlen.

MQ
De MQ meet de werkmotivatie (in dit geval op 18 verschillende schalen) van de kandidaat. De resultaten van deze vragenlijsten beschrijven de werksituaties die voor de kandidaat het meest motiverend zijn.

Rapportage
De OPQMQ is beschikbaar voor het opleidingsniveau MBO tot en met HBO/WO. De loopbaantest genereert zelf een rapport dat bestaat uit vier verschillende hoofdstukken:

  1. Versterk loopbaancompetenties
  2. Match drijfveren met de toekomstige situatie
  3. Bepaal leeroriëntatie
  4. Plan en stuur activiteiten

Het doel van deze rapportage is om meer inzicht te krijgen in de eigen gedragsvoorkeuren, de sterk en minder sterk ontwikkelde competenties en de match met werksituaties op basis van de eigen drijfveren. Samen met de leeroriëntatie maken de resultaten inzichtelijk in hoeverre de kandidaat zich verder kan ontwikkelen binnen zijn loopbaan of richting andere loopbaantrajecten. Hiertoe is ook van belang dat de ontwikkelingsaspecten in kaart gebracht worden en activiteiten gepland worden om de competenties te versterken. Dit rapport heeft de vorm van een werkboek, waar de kandidaat gelijk mee aan de slag kan; een unieke en zeer praktische aanpak.

Startpunt
De uitkomst van dit rapport kan worden gebruikt als startpunt voor het vergroten van de kwaliteiten en de verdere ontwikkeling van competenties van de kandidaten. Het begint bij de basis door eerst de huidige kwaliteiten te onderzoeken. Dit gebeurt door (meer) bewust te zijn van de sterke punten en de elementen die van belang zijn in de (nieuwe) rol van de kandidaat. Belangrijk daarbij is te realiseren dat de resultaten gebaseerd zijn op voorkeuren en een ‘self-assessment’. De resultaten geven geen informatie over kennis, vaardigheden en capaciteiten. Ook zijn de resultaten niet gebaseerd op de huidige rol of baan. De loopbaancoach – essentieel bij de begeleiding van de uitkomsten in deze rapporten – kan dergelijke aspecten wel in de analyse meenemen onder het kopje ‘opmerkingen’ of in het actieplan (POP).

Onderstaande figuur verduidelijkt een aantal onderdelen van de aanpak.

   
De figuur laat zien dat mensen bepaalde talenten – de juiste capaciteiten, persoonlijkheidsaspecten en drijfveren – nodig hebben om bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen.

Uitdaging
Alle talenten tezamen vormen de basis voor kennis en vaardigheden die mensen leren tijdens hun werk, en die tot resultaten leiden die van nut zijn voor de werkgever én voor henzelf. Bovendien zijn het vaardigheden waar zij zelf ook voldoening uit kunnen putten. Daarbij is het van belang te benadrukken dat elke persoon eigen kwaliteiten heeft, ongeacht de capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren. Het is de combinatie van factoren die de eigen en unieke kwaliteiten bepaalt. De uitdaging is om te onderzoeken in welke werkomgeving deze kwaliteiten tot hun recht komen, zodat de resultaten van de werkinspanningen nuttig zijn en voldoening geven.

Anja Veldhuizen, loopbaanadviseur bij Veldhuizen Coaching

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.