Neem medewerkers aan op basis van houding

3

In dit artikel wordt Mark Murphy de auteur van het boek Hiring for Attitude geïnterviewd over het falen van nieuw aangenomen medewerkers, het belang van soft skills en veranderingen in recruitment.

Murphy vertelt dat uit zijn onderzoek onder 20.000 nieuw aangenomen medewerkers blijkt dat 46% van hen binnen 18 maanden ‘faalt’. In 89% van de gevallen kwam dit door een niet bij de organisatie passende houding. Slechts in 11% van de gevallen ging het om een gebrek aan vaardigheden. Bij een falende houding gaat het onder andere om een gebrek aan ‘coachability’, gebrek aan sociale intelligentie, ontbrekende motivatie of een niet passend temperament.

Technische vaardigheden zijn uiteraard niet onbelangrijk, aldus Murphy, maar deze zijn veel gemakkelijker te toetsen en testen. Houding is veel moeilijker te testen. De motivatie om te leren, innovatief te denken, om te gaan met tegenslag, feedback te gebruiken en samenwerking met collega’s is veel moeilijker na te gaan.

Training is vaak gericht op het verbeteren van vaardigheden. Het veranderen van de houding van medewerkers komt niet of nauwelijks aan de orde. Murphy haalt hier een uitspraak van Herb Kelleher, voormalig CEO van  Southwest Airlines CEO aan, “we can change skill levels through training, but we can’t change attitude.”

Meer focus op houding in plaats van vaardigheden vraagt een om een verandering van het sollicitatiegesprek. Er moeten nieuwe vragen komen die op heldere wijze toetsen hoe de houding van de sollicitant is. Organisaties moeten hun werving en selectie opnieuw vormgeven. Antwoorden worden gescoord op een vooraf gedefinieerde schaal. Recruiters letten op de intonatie en woordkeuze van de sollicitant om te bepalen of deze past bij de organisatie.

Volgens Murphy wordt referral recruitment, het via het eigen personeel werven van nieuwe medewerkers, steeds belangrijker. Werkgevers realiseren zich dat eigen (ervaren) medewerkers immers de juiste houding hebben. Om deze referrals te bevorderen wordt steeds vaker sociale media ingezet.

Murphy sluit af met te stellen dat ondernemingen als Google en Apple nieuwe medewerkers altijd aannemen op basis van houding. Toppresteerders bij deze bedrijven leven de waarden van hun werkgever en bepalen het succes van hun werkgever. Medewerkers die slecht presteren hebben moeite met de waarden van hun werkgever. De cultuur en waarden van Apple en Google verschillen als dag en nacht. Uiteraard is dit terug te zien in het recruitmentproces van beide ondernemingen. De recruiters van Apple en Google beoordelen sollicitanten op heel verschillende aspecten van hun houding. 

Het interview met Murphy is te vinden op de site van Forbes.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Jaap Kieviet op

  Sinds kort is er een uniek product in de markt die u op een volledig geautomatiseerde en efficiente wijze inzicht geeft in de houding en gedragsaspecten van de kandidaat op basis van de motivatiebrief. Als u meer informatie wil kunt u mij een email sturen.

 2. Hillyanne Veldhuyzen op

  Ben geinteresseerd in produkt die op een volledig geautomatiseerde wijze inzicht geeft in houding en gedragsaspecten van kandidaten.

 3. Paul van der Spek op

  Het boek en het, strict Amerikaanse, “onderzoek” vertellen mij niets nieuws. Laat de gegeven percentages even op je inwerken en dan zie je dat deze even niets zeggend zijn.
  Natuurlijk zijn attitude en sociale vaardigheden belangrijk en daar beoordelen wij altijd op. Wellicht is dat voor de Amerikaanse hire and fire cultuur revolutionair, maar voor ons is het de basis van ons werk.
  De subtitel van het boek is: “Een revolutionaire aanpak voor de werving en selectie van mensen met zowel geweldige vaardigheden als perfecte werkhouding.” Lachwekkend.