Minder hoogopgeleiden in topsectoren

0

In Nederland zijn negen sectoren aangewezen als topsectoren. In deze setoren werken relatief weinig hoogopgeleide werknemers.

Topsectoren hebben een belangrijke plaats in het bedrijvenbeleid van het kabinet. Zij worden ondermeer gekenmerkt doordat zij kennisintensief en export-georiënteerd zijn. Tot deze sectoren behoren agro&food, tuinbouw en uitgangsmaterialen, high-tech-systemen en -materialen, life sciences, logistiek, water, chemie, creatieve industrie en energie.

In totaal waren er in deze sectoren in 2010 1,6 miljoen mensen aan het werk. Verhoudingsgewijs werken er in deze sectoren minder hoogopgeleide werknemers, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor Nederland als geheel geldt dat ongeveer 35 procent van de werknemers een opleiding op hbo/wo-niveau heeft. In de topsectoren is dit aandeel iets lager. De creatieve industrie springt er met ruim 50 procent hoogopgeleiden bovenuit.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.