Lerarentekort groter dan Europees gemiddelde

0

Nederland spant Europees gezien de kroon als het gaat om het tekort aan wiskundeleraren en taalonderwijzers.

Dat blijkt uit cijfers van Eurydice, een database van de Europese Unie met onder meer gegevens over onderwijs.

In Nederland gaf in 2009 30,8 procent van de scholen aan een tekort te hebben aan wiskundeleraren. Alleen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen komen enigszins in de buurt van dat getal. Ook daar geeft een kwart van de scholen aan een tekort te hebben. In andere onderzochte Europese landen ligt dat aantal veel lager. Finland (2,6 procent), Denemarken (1,9 procent) en Zweden (2,9 procent) hebben bijna nergens last van. Het gemiddelde van de EU ligt op 15 procent van de scholen.

Een nog meer afgetekend beeld is te zien bij taalleraren. In Nederland heeft 21,1 procent van de scholen aan dat er te weinig leraren zijn die een taal onderwijzen. Dat staat in schril contrast met het Europese gemiddelde van 7,7 procent. Ook hier volgen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar op gepaste afstand; 13,8 respectievelijk 12,5 procent.

Uit recente cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat het met de andere vakken wel meevalt wat betreft het lerarentekort. Wiskunde en Nederlands, en in iets mindere mate de andere talen, zijn de grote pijnpunten, bevestigde het ministerie. ,,Let wel, het gaat om vacatures. Die kunnen natuurlijk weer vervuld worden en dus kan je er niet zomaar vanuit gaan dat dat het tekort is’’, plaatst een woordvoerster een kanttekening.

,,Vandaar dat we de arbeidsmarkt voortdurend monitoren’’, laat de woordvoerster weten. Vervolgens maakt het ministerie prognoses over de ontwikkeling van het tekort en speelt daarop in. ,,Het ministerie investeert flink in het aantrekkelijk maken van het vak van leraar en om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.’’ Zo wordt er sinds 2009 jaarlijks 829 miljoen euro uitgetrokken, onder meer om ervoor te zorgen dat leraren sneller kunnen doorstromen naar een hogere salarisschaal.

Maandag werd bekend dat VVD en PvdA in de voorziene begroting voor volgend jaar nog eens 100 miljoen uittrekken voor startende leraren.

Het ministerie vermoedt dat in 2016 het lerarentekort het grootst zal zijn, waarna het in 2020 is weggewerkt. In de tussentijd moeten scholen regionaal samenwerken en zelf problemen op tijd signaleren en ondervangen. Ook zouden kleine scholen moeten fuseren om zo het tekort aan te pakken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.