Jonge werknemers willen aandacht

0

Werkgevers moeten meer aandacht geven aan preventie om het werkvermogen van vooral jonge werknemers te verbeteren en niet pas in actie te komen als ‘de oudere’ medewerker niet aan de eisen kan voldoen.

Deze conclusie volgt uit onderzoek naar werkvermogen van Arbo Unie onder 80.000 werknemers uit verschillende branches, waaronder de industrie en overheid.

Twintigers twijfelen aan inzetbaarheid
Naarmate de leeftijd stijgt neemt het percentage werknemers, dat twijfelt over de eigen inzetbaarheid over twee jaar toe. Dat lijkt logisch. Toch begint die twijfel al bij de eind twintigers. “Juist eind twintigers hebben een overvloed aan keuzes, zowel qua carrière als privé, en die hebben blijkbaar een behoorlijke invloed,” zegt Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. Werkgevers kunnen twintigers helpen door concreet met ze in gesprek te gaan en hen te ondersteunen, zodat ze zelf gerichte keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld om het volgen van een opleiding niet direct te combineren met een nieuwe functie.

Twijfels wegnemen
Uit het onderzoek blijkt verder dat zowel dertigers als vijftigers minder goed kunnen voldoen aan de taakeisen die in het werk aan hen worden gesteld dan andere leeftijdsklassen. Bij dertigers speelt de balans werk-privé een rol. Hoe zorg ik er voor dat ik op een gezonde manier alle ballen in de lucht houd? Bij de vijftigers speelt een rol dat functies en eisen veranderen ten opzichte van vroeger. Wanneer je niet meer goed kunt voldoen, kan dat leiden tot een mindere inzetbaarheid. “Werkgevers kunnen hierop inspelen door actief met medewerkers te bespreken hoe ze twijfels kunnen wegnemen,” vertelt Stoffelsen. “Bijvoorbeeld met extra coaching of een werkplekaanpassing.”

Fysieke belasting niet maatgevend
Wanneer we kijken naar de verschillen tussen branches valt op dat werknemers in de industrie qua werkvermogen iets beter scoren dan in de overheidssector. Hoewel vaak anders gedacht, staat het werkvermogen in een fysieke omgeving dus niet per se meer onder druk dan in een andere werkomgeving. Wel twijfelen meer mensen in de industrie over de eigen inzetbaarheid over twee jaar in vergelijking met werknemers bij de overheid en in andere branches.

Aanpak per leeftijdsgroep
Arbo Unie pleit voor meer aandacht voor de specifieke aspecten van optimaal werken voor alle leeftijdsgroepen en levensfasen. Jeroen Stoffelsen: “Optimaal werken betekent voor dertigers echt iets anders dan voor vijftigers. Door gerichte oplossingen te kiezen zorgen werkgevers voor optimale inzetbaarheid van alle medewerkers. Kijk naast gezondheid ook naar werkomgeving, betrokkenheid, loopbaan en het vertrouwen in de toekomst.”

Lees ook: ‘Young professionals ongelukkig in werk‘ en ‘Young professionals stromen nauwelijks door naar de top

Bron: Arbo Unie

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.