Imago HR voor verbetering vatbaar

0

Het HR-vakgebied heeft de afgelopen jaren flinke kwaliteitsslagen gemaakt, daarover is iedereen binnen het vakgebied het nog wel eens. Maar hoe denken buitenstaanders over HR?

Zeventig HR-professionals vulden de internetenquête van P&Oactueel in, en gaven daarin een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap: het gaat de goede kant op, maar er kan nog veel verbeterd worden aan het imago van HR.

Eigen afdeling

Bijna dertig procent van de respondenten is van mening dat de eigen afdeling P&O een goed imago heeft. De rest vindt van niet of denkt dat het op z’n minst veel beter kan. Een deel van de verklaringen daarvoor heeft te maken met praktische problemen waar de afdeling de laatste tijd mee te maken heeft gehad. Zo geeft één ondervraagde aan al geruime tijd op een onderbezette afdeling te werken waardoor hij of zij niet de gewenste en verwachte service kan leveren.

Toch worden er door u ook meer structurele oorzaken genoemd. Eén iemand zegt dat de afdeling onvoldoende duidelijk is gepositioneerd, zodat er veel tegenstrijdige verwachtingen zijn. Iemand anders zegt dat HRM teveel met zichzelf bezig is en niet boven de materie uitstijgt. Een derde vindt dat er te weinig in cijfers gecommuniceerd wordt waardoor het werk van HR niet meetbaar is en dus onduidelijk in de beleving van anderen. De dubbele rol wordt soms ook als lastig ervaren: één ondervraagde zegt dat de directie vindt dat HR teveel P-georiënteerd is, terwijl werknemers vinden dat HR teveel op de O-kant is gericht. In een enkel geval kan HR er zelf ook weinig aan doen: een niet benijdenswaardige collega zegt dat HR binnen zijn bedrijf als noodzakelijk kwaad gezien wordt. ‘Sporadisch wordt er wel om mijn input gevraagd maar die momenten kun je in een jaar tijd op één hand tellen.’

Afgelopen vijf jaar

Ondanks alle verbeterpunten ziet een flink deel van u wel dat het imago van HR de afgelopen vijf jaar verbeterd is. Een belangrijke verbetering is dat HR steeds vaker aan de MT-tafel zit waar de strategische beslissingen genomen worden. Een van de respondenten schrijft dat zijn of haar afdeling de afgelopen jaren is getransformeerd van een stoffige afdeling naar een commerciële plek die vooral in een lastige periode als deze onmisbaar is. En een ander schrijft: ‘Naar mijn mening werd HR eerst gezien als een puur administratieve dienst. De artikelen die ik las gingen dan ook vaak over administratieve processen. Tegenwoordig wordt veel geschreven over hoe HR haar strategische rol dient te vervullen.’ HR lijkt daarmee steeds een beetje meer uit de kinderschoenen te groeien en volwassen te worden.

Strategische businesspartner

HR als strategische businesspartner dus. Voor veel respondenten is dat een belangrijke indicator voor een goed imago van de eigen afdeling. De discussie erover vindt driekwart dan ook volledig terecht. De reacties die u kon invullen waren duidelijk: over het algemeen vindt u dat HR juist vanwege de dubbele rol een brug kan slaan tussen harde cijfers en strategie enerzijds en de doorvertaling naar de werknemer anderzijds. Een iemand schrijft: ‘Een bedrijf staat of valt met de mensen die er werken. Zij bepalen voor een groot deel of een organisatie succesvol is. Het is aan HR om mensen hiervan te doordringen en ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Daarvoor moet HR met alle lagen in de organisatie communiceren en afstemmen. Om hierin succesvol te zijn moet HR wel serieus genomen worden en als een echte businesspartner gezien worden.’

Een enkeling vond de discussie wél onzin, maar zat grotendeels toch op één lijn met de anderen: ‘Het is net zo’n non-discussie als praten over de meerwaarde van productie of finance. Bedrijven die de meerwaarde niet zien gaan een sombere toekomst tegemoet.’ Ten slotte heeft een van de ondervraagden nog een snelle praktische tip voor collega’s: ‘Ga het gewoon doen. Zorg dat je weet waar managers wakker van liggen. Sluit aan.’

Beste werkgever-lijstjes

Ten slotte vroegen we u of het belangrijk is om op ‘Beste Werkgever’-lijstjes te staan. Ruim de helft vindt het inderdaad belangrijk om daarop genoemd te worden. Daarbij is een goed werkgeversimago zowel belangrijk om medewerkers te behouden, als om nieuwe talenten aan te trekken. Eén respondent vat zijn mening krachtig samen in een haast wiskundige formule: ´HR = PR´.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.