Hoe stel je een personeelsplanningteam samen?

0

In HR-onderzoeken komt strategische personeelsplanning steevast als een belangrijke prioriteit naar voren. Veel organisaties geven daarbij aan niet de benodigde kennis of middelen ter beschikking te hebben om goed vorm te geven aan hun personeelplanning.

Amy Armitage geeft tips voor het samenstellen van het ideale personeelsplanningteam.

Personeelplanning

Het doel van personeelplanning is om de juiste mensen met de juiste vaardigheden en competenties op het juiste moment beschikbaar te hebben. Zijn bijvoorbeeld de juiste talenten beschikbaar om vorm te geven aan de groeidoelstellingen van de organisatie? Daarmee heeft het raakvlakken met talentmanagement, maar ook met de financiële en operationele plannen van de organisatie. Dit vraagt om goede analyses en uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden.

Strategie en leiderschap

De uitkomsten van het personeelsplanningproces moeten het management van de organisatie in beweging krijgen. Deze managers moeten dan wel vertrouwen hebben in de uitkomsten van dit proces. Personeelplanning is een afgeleide van de strategie van de organisatie. Het is daarom noodzakelijk dat personeelplanners begrijpen welke elementen uit deze strategie impact hebben op de planning en welke omgevingsfactoren, zoals arbeidsmarkt- en concurrentieontwikkelingen, daarop inwerken.

Bij het samenstellen van het personeelsplanningteam moet daarmee rekening worden gehouden. Idealiter is de manager van het team betrokken bij het vormgeven van de strategie van de organisatie. Deze manager heeft zicht op alle strategische initiatieven binnen de organisatie. Deze manager moet ook de macht of het gezag hebben om de uitkomsten van het personeelsplanningproces onder de aandacht te brengen van andere managers en om acties af te dwingen of in gang te zetten.

Samenstelling team

Leden van het team moeten affiniteit hebben met financiën, technologie en operationele activiteiten.  Uiteraard zijn analytische vaardigheden, zoals het opstellen van ramingen, noodzakelijk. Volgens Armitage zijn personen die op basis van statistieken voorspellingen kunnen doen het moeilijkst te vinden.

Daarnaast moeten in het team mensen zitten die data kunnen bewerken en beheren (data-management). Zonder de juiste data en het vertrouwen dat data nauwkeurig en betrouwbaar zijn komt personeelplanning niet van de grond. Ook lijnmanagers moeten uiteraard vertrouwen hebben dat de juiste data gebruikt worden en dat uitkomsten betrouwbaar zijn.
De ervaring van Armitage is dat in dergelijke teams weinig aandacht wordt besteed aan communicatievaardigheden. Deze zijn echter wezenlijk! Het team moet de uitkomsten van het (ingewikkelde) proces in heldere bewoordingen kunnen communiceren naar betrokkenen.

Werving

Maar waar haal je het juiste personeelsplanningtalent vandaan? Het ligt voor de hand naar personeelplanners bij andere organisaties te kijken. Ook bij consultancybedrijven zitten medewerkers die de juiste kennis en (analytische) vaardigheden hebben. Intern kunnen medewerkers met de juiste houding opgeleid worden. Omdat HR-professionals sowieso veel meer aan de slag moeten met cijfers en analyses is het goed daar bij de werving en opleiding en training van HR-professionals rekening te houden.

Om echt effectief te zijn moeten personeelsplanningteams veelvuldig in aanraking komen met andere afdelingen. Zo krijgen ze gevoel bij de dagelijkse problemen die er spelen op de werkvloer, horen ze over relevante (markt-)ontwikkelingen en kunnen ze bouwen aan draagvlak voor de uitkomsten van het proces. Daarnaast kunnen meer praktische tools of uitkomsten worden geproduceerd, die (beter) aansluiten bij (de behoeften op) de werkvloer.

Evolutie

Personeelplanning is zeer belangrijk voor organisaties die zich steeds moeten aanpassen aan veranderende (arbeidsmarkt-)omstandigheden. Talentmanagement, strategie en externe ontwikkelingen komen in een personeelsplanningteam samen. In een dergelijk team zijn data-management- en analytische vaardigheden nodig, evenals kennis van financiën, operations, business, forecasting, modeling en communicatie. Deze combinatie van kennis en vaardigheden is schaars. Daarom is een crossfunctioneel team gewenst, met medewerkers die verschillende achtergronden en ervaringen hebben. Een dergelijk team, dat betrouwbare en bruikbare analyses oplevert zal van grote waarde zijn voor organisaties.

Dit zeer uitgebreide artikel over het bouwen van een personeelsplanningteam is te vinden op de site Talentmanagement.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.