Het ontwikkelen van medewerkers om aan groeidoelstellingen te voldoen

1

Veel managers zijn van mening dat ze niet de juiste medewerkers hebben om in 2013 groei te realiseren.

 

Volgens het Amerikaanse consultancybedrijf CEB zeggen ‘bazen’ dat slechts 5% van alle medewerkers de juiste mix van vaardigheden en competenties heeft om te de resultaten te behalen die werkgevers in 2013 verwachten.

Er ligt veel nadruk op het verlagen van de kosten, terwijl omzet en winst moeten toenemen. Dit vergt veel van medewerkers. Zij zullen productiever en effectiever moeten worden. Volgens CEB moeten executives hun personeelsbestand anders gaan managen en organiseren om dit te bereiken.

In de analyse van CEB geven directeuren en managers aan dat ze in 2013 20% meer productiviteit van hun medewerkers verwachten. Slechts 32% van deze directeuren gaat talenten werven om aan deze doelstellingen te voldoen. De rest staat voor de moeilijke taak deze doelstelling met de huidige medewerkers te behalen.

CEB geeft vier aanbevelingen om met de huidige medewerkers toch deze ambitieuze doelstellingen te laten behalen:

  • Stel uitdagende rollen vast om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden te versnellen. Managers kunnen bijvoorbeeld projecten definiëren waarvoor analytische vaardigheden en de vaardigheid om samen te werken essentieel zijn. Dit is een goede mogelijkheid voor learning on the job. Ook kunnen de beste netwerkers van de organisatie geïdentificeerd worden en ingezet worden als “verbinders” om anderen te leren netwerken.
  • Pas de functies van medewerkers aan om het belang van samenwerking te benadrukken. Organisaties moeten het belang van presteren in een genetwerkte omgeving erkennen. Op basis daarvan moeten functies van medewerkers geherdefinieerd worden. Aan samenwerking en netwerken moet meer gewicht worden toegekend.
  • Laat managers kenniswerkers op een andere wijze begeleiden. In plaats van te reageren op verandering met meer structuur en hiërarchie zouden managers moeten focussen op het verwijderen van complicaties die het gevolg zijn van werken in een steeds veranderende omgeving. Dat betekent focussen op het grotere geheel en het wijzen van medewerkers op informatiebronnen in plaats van het zelf verstrekken van die informatie.
  • Investeer in technologie om kennisverwerving en samenwerking te vergemakkelijken. Slechts 40% van de medewerkers heeft het gevoel dat zij beschikt over de technologie om (optimaal) productief te zijn. Er moet geïnvesteerd worden in technologie vanuit medewerkerperspectief, niet (alleen) vanuit organisatiebehoeften. De IT-afdeling moet in gesprek gaan met Talentmanagers en medewerkers om te achterhalen hoe medewerkers techniek gebruiken in hun dagelijkse werk.

Medewerkers zullen anders moeten gaan werken. Daarbij zijn samenwerking en het vermogen om te veranderen cruciaal. Datzelfde geldt voor organisaties.

Talentmanagers kunnen – door vacaturestops en dergelijke – geen beroep doen op de externe arbeidsmarkt. Zij moeten dus focussen op de ontwikkeling van huidige medewerkers. Door uitdagende werkzaamheden moet learning on the job worden gestimuleerd, zodat medewerkers versneld de juiste mix van vaardigheden krijgen. Managers spelen daarbij een belangrijke rol.

Dit artikel van Mike Prokopeak over het ontwikkelen van huidige medewerkers is te vinden op de site Talentmanagement.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Paolo Seijsener op

    Wellicht dat hetzelfde bureau eens zou kunnen onderzoeken of de gemiddelde manager wel in staat is om deze tijden te trotseren.

    Mijn ervaring is dat competentieproblemen meer op mangementniveau dan op medewerkersniveau lagen.