Het geheim van effectief leren

0

Het is mogelijk om effectiever te leren, zo wijzen diverse onderzoeken uit. In een recent onderzoek wordt wederom aangetoond dat ‘ interleaving’ oftewel ‘ door elkaar leren’ veel effectiever is dan onderwerp voor onderwerp leren. Opleidingsfunctionarissen kunnen hiermee rekening houden bij het vormgeven of inkopen van opleidingsprogramma’ s.

Interleaving

Bij interleaving worden snel opeenvolgend verschillende vaardigheden geoefend of geleerd. Psycholoog Dr Jeremy Dean geeft het voorbeeld van een tennisspeler. Bij interleaving worden tijdens dezelfde trainingssessie de opslag, de forehand en de backhand geoefend. Normaal gesproken worden in verschillende sessies steeds één onderdeel, zoals bijvoorbeeld de backhand, geoefend. Interleaving wijkt dus sterk af van de wijze waarop mensen normaal leren. In diverse studies, zoals een studie met basketballers, wordt aangetoond dat interleaving effectiever is.

Rekenen

In een nieuwe studie ,gepubliceerd in het Journal of Educational Psychology, worden de effecten van interleaving ook gekwantificeerd. Het blijkt dat interleaving veel effectiever is bij het leren rekenen. Voor het onderzoek kregen sommige kinderen rekenen op traditionele wijze gedoceerd. Ze leerden een mathematische techniek en oefenden dan met het toepassen ervan. Een tweede groep kinderen kreeg opdrachten waarvoor verschillende rekentechnieken nodig waren.

Resultaten

De resultaten waren volgens de onderzoekers indrukwekkend. Bij een test de volgende dag scoorden de kinderen die verschillende technieken hadden gebruikt 25% beter. Bij een herhaalde test, een maand later, deden de kinderen die geleerd hadden via de interleaving-methode het zelfs 76% beter.

Een groot verschil tussen de twee groepen kinderen die dezelfde hoeveelheid tijd hadden besteed aan het leren rekenen. Het enige verschil is dat de ene groep onderwerp voor onderwerp leerde, terwijl de andere groep verschillende technieken ‘door elkaar’ gebruikte.

Een nadeel van interleaving is wel dat het aanvankelijk moeilijker voelt om onder de knie te krijgen. In plaats van je te concentreren op één vaardigheid per keer, moet je nu werken aan verschillende vaardigheden tegelijkertijd.

En dat is waarschijnlijk ook meteen de verklaring waarom interleaving zo effectief is. Het dwingt de hersenen harder te werken. Het brein moet blijven zoeken naar oplossingen.

Bron: Spring.org

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.