Helft organisaties weet niet welke kennis nodig is

0

De helft van de organisaties weet niet welke kennis de komende jaren nodig is. Dit ondanks het besef dat het kennis- en ervaringsniveau van werknemers in toenemende mate het toekomstig succes van organisaties bepaalt.

Dit blijkt uit onderzoek door Yacht.

Volgens Yacht is kennis een essentiële factor in het toekomstige succes van organisaties, en tevens is het verlies aan kennis het grootste probleem de komende jaren. Het behalen van succes en een goede concurrentenpositie hangt dus sterk samen met goed zicht op de benodigde kennis/expertise. Juist daarom is het opvallend dat maar liefst de helft van de ondervraagden aangeeft niet te weten welke kennis er nodig is de komende jaren. Ook geeft de helft aan nog geen strategisch HR beleid te hebben om organisatie doelstellingen te halen.
Als dat wel gebeurt is dat met name in conjunctuurgevoelige sectoren als industrie en zakelijke dienstverlening. Jan Wilkens, Competence Director HR bij Yacht: ‘Dat komt omdat in die sectoren in het verleden de grootste en hardste klappen zijn gevallen. Omdat deze sectoren veel heftiger dan gemiddeld reageren op de conjunctuur, zijn ze ook op een harde manier wijzer geworden.’

Flexibeler

Toch is het zo dat de economische crisis organisaties flexibeler heeft gemaakt. ‘Je ziet dat bedrijven heel snel zijn gaan kijken naar hoe zo konden gaan afbouwen en werk konden overdragen aan bijvoorbeeld gedetacheerden. Die trend was al gaande, maar is nu versneld en verhevigd. Probleem is wel dat het een heel kwantitatieve manier is van flexibiliseren. Er wordt vooral gekeken naar aantallen, in plaats van naar de kwaliteit van de slag die je maakt. Wanneer organisaties ook daar naar gaan kijken, en bijvoorbeeld een groep talentvolle professionals aan zich binden, kunnen ze niet alleen snel personeel afbouwen, maar ook weer snel kwalitatieve mensen aantrekken om projecten aan te pakken.’

Andere generaties

Wat daarbij meespeelt, is dat er een heel ander type werknemer aankomt. ‘De generatie babyboomers gaat binnenkort met pensioen, en daar komen andere generaties voor in de plaats. Waar de babyboomers vooral naar functies keken en geïnteresseerd waren in een vaste baan, zie je dat nieuwe werkenden vooral continu bevraagd willen worden in hun specifieke expertise. Wanneer je als bedrijf dus blijft denken in het invullen van functieprofielen, kun je het wel eens lastig krijgen. Taken moet je misschien wel opdelen over meerdere personen, en die laten aansluiten bij hun competenties en interesses. Dat betekent dus dat je op competentieniveau je resourcing moet gaan organiseren. Je zou kunnen zeggen dat hoe jonger de generatie werkenden is, hoe specifieker het gedrag wordt. Zeker de allerjongsten op de arbeidsmarkt vragen zich ook af of een klus wel bij deze fase in hun leven past.’

Flexibeler maken

De helft van de ondervraagden heeft nog geen concrete acties ondernomen de organisatie flexibeler te maken. Waar dat wel gebeurt wordt vooral de flexibele schil verhoogd, flexibele werktijden ingevoerd en is thuiswerken mogelijk gemaakt. Sporadisch wordt genoemd: ontwikkelen personeel voor betere doorstroom, stimuleren multi-inzetbaarheid en het ontwikkelen van een visie op flexibiliteit.
‘Je ziet dat er weinig innovatie in de flexibilisering zit. Over thuiswerken werd over tien jaar geleden ook al gesproken. Daar valt natuurlijk nog best het een en ander te verbeteren, maar ons gevoel is dat daar niet meer de oplossing zit. Natuurlijk moeten we dit blijven doen, maar we moeten ook meer op de inhoud gaan zitten. Zoals het inzetten van mensen op basis van competenties in plaats van op functiegebieden.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel. 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.