Geld voor onderwijsprojecten voor ondernemerschap

0

Er zijn door ministers Marja Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Maxime Verhagen (EL&I) 51 onderwijsprojecten geselecteerd die in 2010 voor ruim 7 miljoen euro ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren.

Selectie
In totaal zijn 175 subsidieaanvragen ingediend door basisscholen, middelbare scholen, ROC’s en kenniscentra. Een speciaal door het ministerie van OCW samengestelde adviescommissie heeft de plannen beoordeeld en zijn gekomen tot de selectie van de 51 projecten. Er zijn 12 voorstellen uit het basisonderwijs, 15 uit het voortgezet onderwijs, 20 uit het middelbaar beroepsonderwijs, 3 aanvragen van lerarenopleidingen en 1 aanvraag van een kenniscentrum goedgekeurd.

Samenwerking onderwijs met bedrijfsleven
Met het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen wil het kabinet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken. Het nieuwe kabinet heeft in het Regeerakkoord vastgelegd dat ze de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en op de arbeidsmarkt wil versterken door samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Het Actieprogramma wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Het is de tweede keer in 2010 dat scholen subsidie konden aanvragen in het kader van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. In 2009 zijn met succes de eerste 28 projecten van start gegaan.

De voorstellen worden ingediend door scholen, maar opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en ondernemers in de regio. De projecten die uiteindelijk gehonoreerd zijn, krijgen 75% van hun kosten gefinancierd met een maximum van 150.000 euro per project.

Lees ook:
> Ambachten hebben moeite met vinden van personeel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.