Functioneringsgesprekken in onderwijs worden beter

1

De verschillende soorten gesprekken die men in het onderwijs met medewerkers voert, winnen aan kwaliteit. Daarbij gaat het zowel om de eenrichtings- als de tweerichtingsgesprekken. Toch worden er niet méér gesprekken gevoerd dan drie jaar geleden.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Formele gesprekken in het onderwijs. Invloed van onderwijsontwikkelingen op de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkelingsplannen in het primair en voortgezet onderwijs’. In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) voerde CAOP Research het onderzoek uit.

Aanknopingspunten voor verbetering

Volgens senior adviseur Tom Fluitsma is het niet teleurstellend dat er niet méér gesprekken worden gevoerd met medewerkers dan drie jaar geleden: ‘Ik zoek altijd aanknopingspunten voor verbetering, en die zijn er. Je ziet dat de gesprekken rijker qua inhoud zijn geworden en je ziet dat de behoefte onder medewerkers naar dit soort gesprekken is toegenomen. Die behoeftestijging komt vermoedelijk wel voort uit een gemis, maar de leerkrachten die wèl een gesprek krijgen zijn daar meestal ook echt tevreden over.’
Overigens erkent Fluitsma wel dat er nog flink wat te verbeteren valt: ‘Uiteindelijk is het het doel om met iedereen gesprekken te voeren. En ook in de kwaliteit van de gesprekken kunnen nog wel wat slagen gemaakt worden, mijns inziens.’

Andere inhoud gesprekken

In het rapport onderzoekt men ook of verschillende HR-ontwikkelingen in het onderwijs (kortere salarislijnen, functiemix en lerarenbeurs) invloed hebben op de inhoud van de gesprekken. Dat blijkt inderdaad het geval: ‘Bij de functiemix wordt het bijvoorbeeld relevant wie er van de collega’s naar een zwaardere functie gaat en welke criteria daar dan voor gelden. Ook in het salaris is meer differentiatie mogelijk. Door deze veranderingen zie je dat loopbaanontwikkelingen en salaris vaker onderwerp van gesprek worden.’
Is dat niet erg logisch? Dat je onderwerpen die leven op de werkvloer vaker terugziet in beoordelings-, functionerings- en pop-gesprekken? Fluitsma: ‘Het is niet verbazingwekkend, maar ook niet per se vanzelfsprekend. Hiervoor had de loopbaan van iemand ook nadrukkelijker aan de orde kunnen komen, maar dat gebeurde slechts af en toe. Nu dus steeds meer, en dat is mooi.’

Soorten gesprekken

Uit het onderzoek blijkt dat functioneringsgesprekken het meeste ingezet worden en loopbaangesprekken het minst. De persoonlijke ontwikkelingsplangesprekken (pop’s) vinden veelvuldig plaats. Vooral met leraren voeren scholen gesprekken; managers en medewerkers uit de organisatie- en beheerssfeer komen minder aan bod. Het primair onderwijs voert vaker gesprekken dan het voortgezet onderwijs.

Geen tijd

Schoolleiders geven een gebrek aan tijd en faciliteiten aan als reden voor het niet inzetten van de gesprekken. ‘Dat verbaast me niet, deze argumenten hoor je trouwens niet alleen in het onderwijs. Het duidt er volgens mij wel op dat de waarde van de gesprekken nog altijd onderschat wordt. Het scheelt de manager tijd als de logistiek goed in elkaar zit zoals het inplannen van afspraken, het werken met formulieren en dossiers aangereikt  krijgen. In praktische zin kan er dus nog wel wat gebeuren.’

Concrete afspraken

Ongeveer zeventig procent van de medewerkers is tevreden over de inzet van formele gesprekken en pop’s. Als verbeterpunt noemen zij het maken van meer concrete afspraken om te zorgen dat zij optimaal kunnen functioneren en het beter leren inschatten van hun ontwikkelingsmogelijkheden door leidinggevenden. Medewerkers vinden ook dat scholen op zich weinig concrete afspraken maken over het functioneren van de leidinggevende, de loopbaanontwikkeling en de beloning. Beide partijen vinden wel dat eenmaal gemaakte afspraken over het algemeen worden nagekomen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Zie voor meer onderwijs gerelateerde berichten: onderwijsarbeidsmarkt.nl   

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Simone Schenk op

  Hoe haal je meer rendement uit functioneringsgesprekken?

  Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan kennis en vaardigheden voor het voeren van functioneringsgesprekken. Er zijn boeken met tips en adviezen te kust en te keur. Maar wat werkt? Dat is nog niet uitgezocht!
  Wil je meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek naar gesprekstechnieken om te komen tot
  -concrete activiteiten;
  -inzicht in ontwikkelmogelijkheden;
  -positieve ontwikkeldoelen?
  Stel opnames van je functioneringsgesprekken ?ter beschikking van de wetenschap?.
  Mail voor meer informatie naar
  sm.schenk@avans.nl
  of kijk op
  plmtrainingen