E-learning wordt volwassen

0

Online leren raakt ingeburgerd. Leermeester en gezel maken plaats voor E-learning. Bekeken we E-learning jaren geleden nog met argusogen, inmiddels is het de pubertijd ontgroeid. We worden nu ook slimmer via de digitale snelweg. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Het is voor organisaties essentieel dat medewerkers goede en juiste kennis hebben om snel in te spelen op veranderingen. Maar opleiden is ook onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Kosten zijn vaak een belangrijke factor voor het al dan niet investeren in kennis. Bedrijven zoeken naar nieuwe oplossingen en meer flexibiliteit waarbij ze met minder geld dezelfde kennis in huis halen. E-learning is daarbij een prima middel om kennis te ontsluiten voor mensen in verschillende situaties.

Just in time-leren

Vooral veel grote organisaties zetten E-learning strategisch in om hun performance te verbeteren. Het grote voordeel van E-learning voor het Nederlandse bedrijfsleven is het just in time-leren. Specifieke en algemene kennis wordt strikt genomen alleen overgedragen op het moment dat ‘de organisatie’ daaraan behoefte heeft. Werknemers hebben toegang tot trainingsmogelijkheden waar en wanneer ze maar willen, thuis of op het werk.

Waar staan we nu?

Online leren staat steeds meer in dienst van de gebruiker. Bedrijven gebruiken E-learning als kennisfactor. Door technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten over leren  zijn nu ook online simulaties, interactieve video’s en games serieuze leervormen. Het hoger onderwijs en het bedrijfsleven gebruiken al vrij toegankelijke online cursussen waarvan de content soms ook mag worden bewerkt en hergebruikt. In tegenstelling tot klassikaal onderwijs biedt E-learning juist de mogelijkheid om er snel achter te komen wat je weet en op welke gebieden je kennis nog bijgespijkerd moet worden.

Het is belangrijk dat de leersystemen van E-learning kunnen beoordelen wat een deelnemer weet en kan en hoe hij leert. Met een voorkennistoets kun je bijvoorbeeld extra leerstof of aanvullende opdrachten aanbieden. Of je laat iemand op een andere manier studeren als blijkt dat hij beter eerst een casus kan doen en daarna de theorie bestudeert (of omgekeerd). Op deze manier wordt E-learning persoonlijker. Dit bevordert de motivatie en levert een efficiëntere manier van leren op.
E-learning vereist wel discipline van de medewerkers en vraagt een grote investering van de organisatie in hard- en software. Maar deze kosten zijn niet te vergelijken met kosten van een andersoortige opleidingsvorm.

Toekomst

Het zelfgestuurd leren verschuift de komende jaren naar sociale netwerken. Hierbij staat vooral het faciliteren van de onderlinge dialoog voorop. Om online leerprogramma’s te verbeteren en relevante feedback te geven op het leergedrag, is het belangrijk om data en bepaalde patronen te analyseren. Doordat informatie en analyses steeds belangrijker worden, zal dit vraagstukken oproepen over privacy: wie is eigenaar van al die data?, wat gebeurt er als we met learning analytics de plank misslaan?

E-learning zal waarschijnlijk meer geïntegreerd worden in professionele learning communities die kennismanagement in organisaties ondersteunen. Op deze manier zullen de grenzen tussen leren

en werken vervagen.

Lees ook: Opleidingen: van informeel leren tot e-learning

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.