E-assessment in training & opleiding

0

E-assessment levert tijdwinst op en werkt kostenbesparend. Niet vreemd dus dat het in veel organisaties inmiddels zijn intrede heeft gedaan. Het wordt veelal gebruikt ter ondersteuning van selectie- en loopbaanvraagstukken en individuele ontwikkeling. Waar e-assessment nog weinig voor ingezet wordt, is Training & Opleiding. Dat is jammer, omdat een effectieve training goed behoort aan te sluiten bij het competentieniveau van de deelnemers.

Wanneer prestaties en gedrag ter sprake worden gebracht, is het van belang dat alle betrokken partijen hetzelfde beeld ontwikkelen over wat goed gaat en wat verder ontwikkeld kan worden. Dit beeld kan bijvoorbeeld ontstaan op basis van een aantal gesprekken. De acceptatie van de ontwikkelpunten door de betrokken medewerkers zelf kan toenemen wanneer objectieve informatie beschikbaar is vanuit één of meerdere assessment-instrumenten.

Wat is het doel van een assessment?

Bij individuele opleidingsvormen zoals personal coaching, intervisie of individuele trainingen zien we de toepassing van diverse assessment-instrumenten vaker terugkomen. Het assessment of psychologisch onderzoek wordt hier vaak gebruikt om in kaart te brengen waar de belangrijkste persoonlijke kwaliteiten en valkuilen van iemand liggen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. Bij opleidingsvormen waarin groepsgewijs aan ontwikkeling wordt gewerkt, zien we het gebruik van assessment-instrumenten in mindere mate terugkomen.

Waarom e-assessment?

Een van de belangrijkste oorzaken hiervan lijkt de investering van extra tijd en geld voor de hele groep. Met de komst van e-assessment echter is het, ook voor groepen, veel gemakkelijker geworden om efficiënt in kaart te brengen waar en op welk niveau iemand op dit moment functioneert. E-assessment maakt het namelijk mogelijk om grote groepen mensen tegelijkertijd te onderzoeken. Een computer met internet volstaat. Mensen kunnen vervolgens zelf plannen wanneer het ze schikt om de vragenlijsten thuis of op het werk in te vullen. 

Om een training of opleiding effectief te maken, behoort deze zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de hele groep. Omdat iedere deelnemer zijn competenties op een ander niveau ontwikkeld heeft en met zijn eigen aandachtspunten aan de slag wil, is het vaak moeilijk om een voor iedereen passende training vorm te geven. Wanneer met behulp van het ingezette e-assessment nog beter onderscheid gemaakt kan worden in de verschillen tussen deelnemers, kan het dus nog lastiger worden om invulling te geven aan een passende training. Hiermee hebben we een tweede pragmatische en gemakzuchtige oorzaak gevonden om vooral geen meetinstrumenten in te zetten voorafgaand aan een training.

Welke trainingen moeten er vervolgens worden gebruikt?

In de praktijk zien we dan ook vaak dat er teruggegrepen wordt naar standaard trainingen die ‘op de plank’ klaarliggen. Dat is jammer omdat dan geen goede aansluiting met de belangrijkste ontwikkelbehoeften is. Een tweede misser die hier gemaakt wordt betreft de betrokkenheid van de deelnemer, die juist vergroot wordt wanneer de onderwerpen de eigen persoon betreffen. Vaak zijn de deelnemers van een training of opleiding in de praktijk van elkaar afhankelijk en moeten ze met elkaar samenwerken. Vooral dan zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers die uit het e-assessment naar voren komen, interessant. Deze uitkomsten kunnen zeker bij teamontwikkeling verder uitgediept worden. 

Bij het inzetten van competentiegerichte trainingen is de toegevoegde waarde van e-assessment evident. Een deelnemer brengt vooraf met behulp van het e-assessment in kaart hoe hij scoort op de relevante competenties. Na afloop van de training kan opnieuw een meting gedaan worden om te kijken welk effect de training heeft gehad, welke vorderingen hij heeft gemaakt en waar hij in de toekomst aandacht aan wil besteden.

Voordelen van e-assessment voor training en opleiding

  1. Makkelijk toegankelijk. De elektronische assessment kan altijd en overal via internet worden ingevuld en verstuurd. Daardoor kunnen grote groepen tegelijkertijd worden onderzocht. Bovendien kan de sollicitant of medewerker het assessment invullen op een voor hem gelegen moment;
  2. Resultaten vergelijken. De uitkomsten van de assessments van verschillende personen kunnen makkelijk met elkaar worden vergeleken en grafisch in beeld worden gebracht.
  3. Competentie-instrumenten op maat. Met behulp van het e-assessment kan nog beter onderscheid gemaakt worden in de competenties van de verschillende deelnemers. Daarmee kan rekening gehouden worden tijdens de trainingen.
  4. Afsluitende meting. Na de training kan wederom via internet een meting worden verricht om te beoordelen welk effect deze heeft gehad op de verschillende deelnemers.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.