De top 10 best-practices van effectieve HR

0

Nieuw onderzoek van het Amerikaanse Bersin toont aan dat de HR-afdeling nog steeds de kennis en vaardigheden mist om succesvol te zijn in 2011. Meest opvallende uitkomst van het onderzoek is dat beschikbaar budget, organisatiestructuur en de omvang van het HR-team veel minder impact hebben op de prestaties van de organisatie dan kennis en vaardigheden van de HR-professionals zelf.

Het onderzoek toont volgens Bersin dan ook ondubbelzinnig aan dat de dagen van administratief georganiseerde HR-afdelingen geteld zijn. Gestroomlijnde, goed getrainde HR-afdelingen, die goed gebruik maken van technologie kunnen als business partner opereren. Ook de HR-generalist lijkt het moeilijk te krijgen.

Top 10 HR best-practices

Hieronder de top 10 best-practices (van de 140 onderzochte) die de meeste impact  hebben op de prestaties van een organisatie:

  1. Het ontwikkelen van business cases. Het bouwen van business cases vraagt een goed inzicht in de gewenste richting van de organisatie en de toegevoegde waarde van de organisatie voor ‘klanten’. Daarnaast is het van belang aansluiting te hebben met management en directie, waardoor ‘business alignment’ ontstaat.
  2. Het ontwikkelen van geavanceerde personeelsplanningsvaardigheden. Organisaties die bovengemiddeld goed presteren zijn goed in het voorspellen van de personeelsvraag, gekoppeld aan talentmanagement. Bovendien hebben ze goed inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen, waardoor bij dreigende tekorten pro-actief gehandeld kan worden.
  3. Het implementeren van “de juiste” filosofieën. Succesvolle organisaties creëren een prettige werksfeer waarin medewerkers zowel individuele vrijheid hebben als kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Er wordt gestuurd op innovativiteit en samenwerking. De minst succesvolle organisaties focussen op efficiency en besparing
  4. Het verminderen van administratieve lasten voor HR business partners. HR zou het topmanagement moeten adviseren, waarbij de focus ligt op het ondersteunen bij het nemen van beslissingen, personeelsplanning, leiderschapsontwikkeling en executive coaching. HR kan op deze wijze haar band met het topmanagement versterken en daarmee haar autoriteit. Als er meer aandacht uitgaat naar administratieve taken, gaat de effectiviteit van de HR-functie zelfs achteruit, aldus het onderzoek. 
  5. Het implementeren van een flexibel organisatie-ontwerp. Indien nodig moet een (HR-) organisatie zich snel aan kunnen passen. Gecentraliseerd of gedecentraliseerd zijn geen voorspellers van succes. Het draait om flexibiliteit. Wat is in een gegeven situatie de beste oplossing? Uiteraard moet hierop de cultuur afgestemd worden.
  6. Het verbeteren van medewerkervriendelijke HR-systemen. Het creëren van medewerkers-communities en het gebruik van self-service-systemen dragen aanzienlijk bij aan een effectieve HR-functie. Het gaat om kennismanagementsystemen, recruitmentsystemen en managementinformatiesystemen. Gebruiksvriendelijkheid van deze systemen moet steeds voorop staan!
  7. Het meten van operationele én business HR-indicatoren. Het gaat om het meten van operationele HR-taken en daarnaast strategische personeelsindicatoren die cruciale organisatiebeslissingen ondersteunen.
  8. Het ontwikkelen van interne HR-vaardigheden. Vaak gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van alle medewerkers. Echter, daarbij vergeten HR-professionals zichzelf nog wel eens. Onder constant veranderende omstandigheden is het juist belangrijk dat HR-professionals zich ontwikkelen. Vooral kennis op het gebied van verandermanagement, talentmanagement, branche- en marktkennis en netwerkvaardigheden zijn gewenst. 
  9. Het verbeteren van de vaardigheden van lijnmanagers. Veel HR-afdelingen willen zelf alles in de hand houden. Ze gaan dus zelf in gesprek met iedere medewerker. Een effectieve HR-afdeling delegeert een aantal van haar taken aan lijnmanagers. Uiteraard moet het lijnmanagement wel goed ondersteund worden. Het draait om nauwe samenwerking tussen lijnmanagement en HR.
  10. Het strategisch uitbesteden van HR-services. Door bepaalde taken te outsourcen kan HR zich focussen op zaken die niet uitbesteed kunnen worden, zoals het opbouwen en onderhouden van interne relaties en het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor business managers.

Deze top 10 geeft precies aan wat HR-afdelingen moeten doen om business partners te worden en hun organisatie succesvoller te maken. Dit betekent dat in veel organisaties prioriteiten zullen moet verschuiven.

Het uitgebreidere artikel kun je nalezen op het blog van TLNT.

Meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.