De competenties van 2020

0

Organisaties denken nog niet na over de vaardigheden en competenties waarover medewerkers in 2020 moeten beschikken. Welke vaardigheden zijn dat en waar moeten organisaties over na gaan denken?

Natuurlijk blijven het beheersen van talen en analytisch denken belangrijk. Maar in 2020 zijn er hele nieuwe competenties nodig om in wereldwijd verbonden, door computers aangedreven organisaties, bemand door langer levende en werkende medewerkers, te kunnen functioneren.

China Gorman vindt dat we daar nog veel te weinig mee bezig zijn. We herschrijven vacatureteksten niet, passen functiebeschrijvingen niet aan en brengen niet in kaart aan welke competenties in de (nabije) toekomst een tekort dreigt.

Een aantal ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden is nu al duidelijk:

 • Mensen leven langer en werken langer door.
 • Slimme machines nemen eenvoudige, repetitieve taken over.
 • Data veranderen de wijze waarop beslissingen worden genomen.
 • We communiceren niet alleen meer met tekst.
 • Organisatiestructuren en gedragingen veranderen onder invloed van sociale technologie.
 • Er moet voortdurend geïnnoveerd worden.
 • Op de werkvloer moet rekening gehouden worden met culturele verschillen en diversiteit.

Het Institute for the Future heeft anderhalf jaar geleden in Future Work Skills 2020 een aanzet gegeven tot de competenties waar in 2020 op geworven moet worden. Volgens Gorman zijn veel HR-professionals, Applicant Tracking Systemen en sociale media als LinkedIn, Facebook en Twitter daar nog niet klaar voor. Evenals het onderwijs. En toch hebben we die kennis, vaardigheden en competenties in 2020 nodig.

De vaardigheden en competenties die medewerkers in 2020 nodig hebben:

 1. Betekenis geven: het vermogen om de diepere betekenis van hetgeen wordt uitgedrukt te begrijpen.
 2. Sociale Intelligentie: het vermogen om op directe wijze diepgaande verbinding te maken met anderen, om te voelen wat speelt bij anderen en daar effectief op te reageren.
 3. Adaptief denken: bekwaamheid in het bedenken van oplossingen en antwoorden die verder gaan dan wat uit het hoofd geleerde regels en oplossingen.
 4. Cross-culturele competentie: de vaardigheid om in verschillende culturen te opereren.
 5. Rekenkundig denken: de vaardigheid om grote hoeveelheden data te vertalen in abstracte concepten en redenaties op basis van data begrijpen.
 6. Nieuwe media geletterdheid: het vermogen om nieuwe media content kritisch te beschouwen en te ontwikkelen en deze media te gebruiken voor overtuigende communicatie.
 7. Transdisciplinariteit: kennis van en het vermogen om concepten vanuit verschillende disciplines te beschouwen en begrijpen.
 8. Ontwerpmentaliteit: het vermogen om taken en werkprocessen zodanig te ontwerpen dat gewenste resultaten worden behaald.
 9. Cognitief management (Cognitive Load Management): de vaardigheid om informatie te filteren op relevantie en het optimaal gebruik maken van het brein door diverse methoden en technieken te gebruiken.
 10. Virtuele samenwerking: het vermogen om productief en betrokken te zijn en samen te werken als lid van een virtueel team.

Sociale intelligentie en cross culturele competentie zie je nu al wel in functiebeschrijvingen terugkomen.

Termen als Transdisciplinariteit en Ontwerpmentaliteit kom je echter nog niet tegen in vacatureteksten. En welke selectievragen ga je stellen om te bepalen of een sollicitant Adaptief denkt of Cognitive Load Management beheerst? Hoe ga je je werkenbij-site daarop aanpassen?

En als je nieuwe medewerkers hebt binnengehaald, hoe ga je dan hun prestaties op het gebied van Virtuele samenwerking en Betekenis geven managen en beoordelen? Of gaan functiebeschrijvingen en performance management er onder invloed van Nieuwe media geletterdheid en Sociale intelligentie heel anders uitzien?

Gorman roept op hier over na te gaan denken en ernaar te handelen, want in 2020 kunnen deze vaardigheden en competenties nog wel eens schaars zijn.

Deze bijdrage over vaardigheden van de toekomst is te vinden op het blog van de ervaren HR-professional China Gorman.

Meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.