Blog: HR-manager als makelaar van talentmanagement

0

Talentmanagement wordt steeds vaker people management genoemd. Aan dat soort benamingen doet Jaap Pauwe als wetenschapper liever niet aan mee. Niet de benaming van de aanpak, maar de aanpak van talentmanagement zélf moet veranderen. Medewerkers moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Het vakgebied human resource management omvat simpelweg het aantrekken, motiveren en ontwikkelen van mensen. De verandering naar een meer inclusieve, bredere benadering van talentmanagement, met aandacht voor de talenten van alle medewerkers, is al vijftien jaar gaande en verloopt geleidelijk. Maar ik zie de laatste tijd wel meer beweging. Dat gebeurt onder aanvoering van grote spelers als Shell en ABN Amro. Daar heeft ook de lijnmanager een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Je doet het als lijnmanager slecht als je medewerkers niet stimuleert en faciliteert in ontwikkeling. Toch zijn er ook nog veel organisaties waar dit niet of nauwelijks gebeurt.

Talentontwikkeling

Ik ben een sterke voorstander van meer verantwoordelijkheid voor het individu, ook uit eigen ervaring. Uit de Raet HR Benchmark blijkt overigens dat 75 procent van de medewerkers in Nederland graag de regie wil over hun eigen ontwikkeling. Wanneer je de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling bij medewerkers zelf neerlegt, ga je automatisch ook naar een breder, inclusief talentmanagementbeleid. Als organisatie en HR-manager faciliteer je alle medewerkers om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling en daarin zelf het voortouw te nemen.

Naast een breder talentmanagement gericht op alle medewerkers, blijven er natuurlijk altijd klasjes bestaan met een speciale benadering. Die mengvorm was er tien jaar geleden ook al. Toen vormden individuele opleidingsbudgetten een aanvulling op het high potentials beleid, dat veelal bestond uit programma’s voor verschillende doelgroepen, zoals management trainees, ambitieuze middle-managers op weg naar de top en de al ‘gearriveerden’.

Training voor zzp’ers

Door de toename van flexibele contracten en zzp’ers ontstaan er veel organisaties met een gefragmenteerd personeelsbestand. Ik zie daarom graag dat HR zich ook over training en opleiding ontfermt van mensen die niet als werknemer te boek staan maar wel met jouw product of dienst te maken hebben. Zo creëer je een loyale groep flexibele krachten en freelancers. We moeten naar een klimaat toe waarbij de ontwikkeling van talenten van alle betrokken mensen rondom de organisatie wordt gestimuleerd. Met de HR-manager als makelaar en als facilitator.

HR krijgt steeds meer een soort makelaarsfunctie. Als speurneus naar talent, facilitator van ontwikkelprogramma’s en bemiddelaar tussen talent en organisatie. Ik voorzie namelijk een situatie waarin talent in toenemende mate onafhankelijk is van tijd en plaats. Talent wordt overal beschikbaar via sociale netwerken. Wanneer je als organisatie werk te vergeven hebt, moet HR goed zijn in het online opsporen van talenten. Zo ontstaat er een netwerk gebaseerd op talent en bouw je vanzelf een effectieve en toereikende talentpool op.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.