Bereid je nú voor op de WWZ: bijscholing

1

Op 1 januari 2015 gaat onder andere de Wet Werk en Zekerheid in. Kantonrechter en hoogleraar arbeidsrecht Prof. Mr. Gerrard Boot geeft aan waarom HR nú actie moet nemen, ook al lijkt dit nog ver in de toekomst te liggen. Wat te doen bij het organiseren van bijscholing voor je werknemers?

“Deze wijziging treedt pas in op 1 juli 2015, maar het is wel belangrijk om hier nu alvast over na te denken.

Onder het huidige recht kun je je werknemer voorleggen of hij iets voelt voor een opleiding of bijscholing. Je maakt afspraken over wat voor opleiding het wordt, of het in de tijd van de baas of in de eigen tijd van de werknemer plaatsvindt en over de kosten en als de werkgever betaalt, kun je een afspraak maken over terugbetaling bij een eventueel ontslag. Let op, dit is dus onder het huidige recht.
Onder de WWZ kan het door de werkgever meebetalen aan een omscholing effect hebben op de hoogte van een ontslagvergoeding die je later misschien moet betalen. De werkgever moet onder de WWZ namelijk standaard een ontslagvergoeding gaan betalen wanneer hij een werknemer wil  ontslaan. Dit heet de transitievergoeding.

Voor die transitievergoeding is een bepaalde formule, en daar zijn een aantal regels bij. Als je als werkgever bijvoorbeeld scholing hebt betaald die geschikt is voor de algemene employability van de werknemer, dan kunnen die kosten in mindering worden gebracht op de te zijner tijd te betalen transitievergoeding. Daar moet de werknemer dan wel mee hebben ingestemd.

Op het moment dat j e nu als HR-functionaris denkt: we willen iets doen voor deze werknemer, hij mag een bepaalde opleiding volgen, dan kan het heel zinvol zijn om met de werknemer af te spreken dat het heel leuk voor hem is, maar dat hij er dan wel voor moet tekenen dat de kosten te zijner tijd met de transitievergoeding mogen worden verrekend.”

Lees ook: Bereid je nú voor op de WWZ: concurrentiebeding en Bereid je nú voor op de WWZ: nulurencontract

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Eric van Eijk op

    Nu worden er voor een studie bepaalde bepalingen gesteld zoals de duur die de werknemer dan nog bij dat bedrijf werkzaam dient te blijven anders volgt er na ratio een terugbetaling.
    Zoals ik hier lees kan dit dan ook na een hele lange tijd, dit is niet redelijk en kan dus naar redelijkheid en billijkheid worden aangevochten.
    Tot hoever terug kan een werknemer eisen op terugbetaling van de gemaakte kosten, de kennis die de werknemer heeft opgedaan tijdens de studie of cursus is in die tijd ook weer tengoede gekomen aan het bedrijf.