Bedrijven negeren initiatief voor aanwas topvrouwen

0

Grote bedrijven negeren in veel gevallen het initiatief van overheid en het bedrijfsleven om structureel meer vrouwen in de top te krijgen. Dit schrijft de Volkskrant vandaag.

Uit de inventarisatie van de Volkskrant naar het aantal vrouwen in de top bij 35 grote bedrijven van Nederland, blijkt onder meer dat van de 25 AEX-bedrijven slechts zeven het handvest Talent naar de Top hebben ondertekend. En van die zeven negeren onder meer TomTom en Heineken herhaalde verzoeken om openbaar te maken hoeveel vrouwen zich in de hogere bestuurslagen bewegen. Talent naar de Top-voorzitter Sybilla Dekker is het, overigens, niet met de Volkskrant eens dat het bedrijfsleven het handvest negeert, maar vindt wel dat de situatie voor verbetering vatbaar is. 

Inventarisatie
Uit de inventarisatie onder de 35 grote Nederlandse bedrijven, blijkt dat van de 14 door de Volkskrant onderzochte bedrijven “geen of slechts onvoldoende informatie” kunnen leveren. Van de 21 andere grote bedrijven uit de inventarisatie hebben 11 geen cijfers paraat.

Talent naar de Top
Talent naar de Top werd vier jaar geleden opgericht op initiatief van de overheid en later aangevuld met een handvest waarin bedrijven op vrijwillige basis beloven te werken aan de aanwas en het behouden van vrouwelijk talent in topfuncties. Een commissie onder leiding van oud-NS-topman Aad Veenman houdt de voortgang in de gaten. “En dat is geen overbodige luxe,” aldus de Volkskrant, die verwijst naar de zwijgzaamheid van TomTom en Heineken over het aantal vrouwen in hun topbestuur, terwijl die wel het handvest hebben getekend.

Vandaag is de monitor Talent naar de Top 2010 uitgereikt aan premier Rutte. De monitor is uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Commissie Monitoring Talent naar de Top.

‘Te lokaal’
Daarnaast hebben grote multinationals als Shell, Akzo Nobel, Philips en DSM het handvest nooit getekend. Als reden werd onder meer aangegeven dat Talent naar de Top enkel op Nederland is gericht, terwijl ze liever ‘op globaal’ niveau naar diversiteit kijken. En dan niet alleen diversiteit wat betreft de man-vrouw-ratio, maar ook voor wat betreft de verhouding westerse en niet-westerse bestuurders. Voor de multinationals komt er daarom een internationale aanvulling op het handvest, die de praktische bezwaren moet wegnemen, zo schrijft de Volkskrant.

Toename
Bij de bedrijven die hun zaken wel op orde hebben, neemt het aantal topvrouwen overigens wel toe, met 0,5 procentpunt naar 20,5 procent, aldus de Volkskrant.

Vrouwenquotum?
De Eerste Kamer beslist volgende week over de invoering van een vrouwenquotum van 30 procent.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.