AppTalk: Socrative

0

In deze rubriek bespreken drs. Karin Derksen en drs. Theo Visser een interessante digitale toepassing op O&O-gebied. In deze AppTalk bespreken zij de app ‘ Socrative’; een gratis app waarmee je een poll, quiz, test of anonieme brainstorm kunt doen en op die manier je publiek actief kunt betrekken tijdens een presentatie of workshop.

De ontwikkelaars noemen de app een ‘slim studenten antwoord systeem’, waarmee je de klas eenvoudig betrekt en activeert. Is deze app dan alleen voor leraren? Zeker niet. Hij is interessant voor iedereen die wel eens werkt met groepen of presentaties geeft.

Hoe werkt het?
De app is te gebruiken op elk apparaat dat verbinding heeft met internet. Stel je geeft een workshop. Je wilt tijdens de workshop de deelnemers graag actief mee laten doen. Je denkt aan een brainstorm en wilt de workshop afronden met een evaluatie. Dan is Socrative een handig hulpmiddel. Voor de brainstorm voer je een open vraag in, bijvoorbeeld: ‘Welke ideeën hebben jullie om de klant sneller te helpen?’ De deelnemers krijgen ter plekke op hun computer, smartphone of tablet de vraag en vullen hun antwoorden in. Die antwoorden krijg jij als begeleider te zien en kun je direct projecteren via een beamer. De hele groep ziet dus onmiddellijk welke ideeën er allemaal in de groep zijn om de klant sneller te helpen. Het voordeel hiervan is dat de antwoorden anoniem worden weergegeven.

Aan het eind van de workshop zou je bijvoorbeeld ook twee gesloten evaluatievragen aan de groep kunnen stellen. De uitkomsten projecteer je en daarover kun je dan kort in gesprek gaan met de groep. Zo kun je ook eenvoudig een kennistoets afnemen, een quiz als spel doen, een intake toets afnemen om het beginniveau in te schatten, et cetera.

Je kunt de antwoorden die zijn gegeven naar jezelf laten e-mailen en dan krijg je een keurig overzicht van wie wat heeft geantwoord.

Uitgangspunten
Socrative gaat helemaal uit van een ‘klas’ situatie. Je wordt aangesproken als ’teacher’ of ‘student’. Jammer, want de app is veel breder te gebruiken, zoals we in de inleiding al constateerden. Socrative lijkt twee belangrijke uitgangspunten te hebben. Ten eerste willen zij het voor de ‘leraar’ gemakkelijk maken om een toets af te nemen en te beoordelen. Het tweede uitgangspunt spreekt ons bijzonder aan: betrek je publiek actief bij je verhaal en laat ze erin participeren. Dit laatste biedt naar ons idee meerdere voordelen:

Door het polsen van meningen, opvattingen en ideeën maak je ter plekke gebruik van de kennis die je publiek heeft en kun je samen nieuwe kennis creëren. Door het polsen van de kennis van je publiek kun je beter bij hen aansluiten, zodat zij je beter kunnen volgen.Met een quiz of met toetsvragen help je het publiek om de aangeboden kennis actief te verwerken.

De app is er alleen nog maar Engelstalig.

Succesfactoren
De app is gratis en heel eenvoudig in het gebruik. Socrative maakt van de mobiel als ‘stoorzender’ een deugd. De mobiel is niet meer weg te denken, ook niet tijdens bijeenkomsten. Met Socrative zet je de mobiel productief in tijdens bijeenkomsten. Soortgelijke mogelijkheden biedt ook Polleverywhere, maar bij grotere groepen is het gebruik daarvan niet gratis. Wij wensen je veel mooie interactieve momenten toe met behulp van deze app.

Drs, Karin Derksen is eigenaar van KADE leren-ontwikkelen-veranderen en redactielid van Opleiding & Ontwikkeling. Drs. Theo Visser is adviseur bij Kessels en Smit, the learning company en tevens redactielid van Opleiding & Ontwikkeling.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.