Advocaat-stagiaire hoeft studiekosten niet terug te betalen

0

Een stagiaire treedt voor bepaalde tijd in dienst bij een advocatenkantoor. Buiten de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om worden afspraken gemaakt over tussentijdse opzegging en het terugbetalen van studiekosten. Als de stagiaire voortijdig opzegt, ontstaat een conflict over de studiekosten en de opzegging. Het kantoor stelt dat de opzegging onregelmatig is. Maar de rechter oordeelt dat het kantoor de opzegging heeft bevestigd en dat de discussie over de onregelmatigheid daardoor niet meer relevant is. De studiekosten hoeft de stagiaire ook niet te betalen.

De feiten

Een advocaat-stagiaire treedt in dienst bij een advocatenkantoor. Er wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld met daarin een bepaling over de duur van het dienstverband (van  1 oktober 2010 tot 1 oktober 2014) en een studiekostenbeding. Het studiekostenbeding bepaalt dat de stagiaire alle kosten zal terugbetalen als zij tussentijds uit dienst treedt of verlenging afslaat. De vrouw laat weten een tussentijds opzegbeding op te willen nemen, voor het geval ‘de chemie’ ontbreekt. De werkgever neemt een dergelijk beding op en legt de overeenkomst (om tot beëdiging te komen) ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten. Die onthoudt goedkeuring. Daarna passen partijen de overeenkomst aan (het beding over tussentijdse opzegging en het studiekostenbeding zijn onder meer weggelaten). Daarnaast tekenen ze een ‘side-letter’ waarin zij verklaren, dat de overeenkomst is getekend om zo snel mogelijk tot beëdiging te komen, maar dat de eerdere overeenkomst gewoon blijft gelden. De Raad keurt de tweede overeenkomst goed en de stagiaire gaat aan het werk. In 2012 zegt zij de arbeidsovereenkomst op. De werkgever bevestigt de opzegging en wijst haar op het beding om de studiekosten (meer dan 8.000 euro) terug te betalen. Daarna start een geschil over de geldigheid van de eerste en tweede arbeidsovereenkomst, het bestaan van een tussentijds opzegbeding, de onregelmatigheid van de opzegging en de verplichting van de stagiaire om studiekosten terug te betalen.

Oordeel rechter
De kantonrechter stelt de stagiaire in het gelijk. Studiekosten hoeft zij niet terug te betalen. De opzegging is niet onregelmatig gedaan.

Overwegingen rechter
De rechter stelt vast dat de vrouw haar dienstverband per 1 november 2012 wilde beëindigen. Uit e-mails, het opmaken van een eindafrekening en de mededeling dat studiekosten moesten worden terugbetaald, maakt de rechter op dat het advocatenkantoor deze mededeling als een opzegging heeft opgevat. De discussie of een tussentijds opzeggingsbeding bestond is daardoor niet meer relevant. Het kantoor had direct opmerkingen moet maken over de onregelmatigheid van de opzegging. Nu mocht de vrouw erop vertrouwen dat de opzegging door het kantoor als regelmatig werd beschouwd.

De rechter vraagt zich af welk belang het kantoor heeft bij de verklaring voor recht dat de stagiaire de normen van goed werknemerschap heeft geschonden. Er is niet gesteld welke rechtsgevolgen het kantoor hieraan zou willen verbinden.

Bovendien is niet vast komen te staan dat zij de normen heeft geschonden. Dat de werkgever opnieuw op zoek moet naar een advocaat en daardoor tijdelijk zonder zit is volgens de rechter ‘all-in the game’. Dat de dame de studiekosten niet wil terugbetalen, is niet in strijd met goed werknemerschap. Dat acht de rechtbank terecht. Het studiekostenbeding is immers niet opgenomen in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde arbeidsovereenkomst.

In de praktijk
Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en partijen zijn geen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan kan de werknemer zijn dienstverband tussentijds niet opzeggen. Doet hij dat toch, dan is sprake van onregelmatige ontslagneming. In deze zaak gold geen tussentijds opzegbeding, maar de rechter achtte de opzegging toch niet onregelmatig, omdat de werkgever de onregelmatigheid van de opzegging niet direct had aangekaart.

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBNNE:2013:6180
Rechtbank Noord-Nederland, 21 oktober 2013

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de juristen van XpertHR.

Meer weten?

Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists enz. XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd? Vraag een demonstratie aan op XpertHR.nl of bel (020) 515 9123.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.