Zieke werknemer mag thuis klussen

22

Een zieke werknemer is aan het klussen in zijn nieuwe woning als de arbodienst langs komt. Hij wordt op staande voet ontslagen. Onterecht, aldus het Gerechtshof Leeuwarden.

De situatie

Een werknemer meldt zich rond 12.00 uur ziek wegens een verkoudheid. Diezelfde dag omstreeks 16.20 uur heeft een controleur van de arbodienst een bezoek gebracht aan de woning van de werknemer, die hij niet thuis trof. Het destijds 10-jarige stiefzoontje van de werknemer zei tegen de controleur dat de werknemer waarschijnlijk aan het klussen was in zijn nieuwe woning.

De volgende dag werd de werknemer geschorst en drie dagen later op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief vermeldt Dynabyte als reden voor het ontslag dat werknemer tijdens ziekte aan het klussen is geweest zonder dit vooraf mee te delen aan werkgever of arbodienst, laat staan dat hij toestemming had gevraagd.

Werknemer heeft per brief de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet ingeroepen.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof oordeelt als volgt. Zelfs als de werknemer op de bewuste middag langdurig aan het klussen is geweest in zijn nieuwe woning, dan nog is dat onvoldoende grond voor ontslag op staande voet. Hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte gaat een werkgever in beginsel niet aan. Wel kunnen bepaalde gedragingen van de werknemer leiden tot verlies van aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Zou Dynabyte de ziekmelding hebben willen betwisten op grond van het gegeven dat de werknemer, in strijd met de verzuimvoorschriften, niet thuis was toen de controleur kwam, dan had Dynabyte de loondoorbetaling kunnen opschorten. Het enkele feit dat controlevoorschriften niet zijn nageleefd, is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor ontslag op staande voet (zie ook HR 8 oktober 2004, JAR 2004/259), tenzij bijkomende omstandigheden dat anders maken.

Bron: LJN: BI6879
Gerechtshof Leeuwarden
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

22 reacties

 1. Het moet toch niet gekker worden. Er is al niets zo frauduleus als het ziekmelden. Dan heb je een duidelijk geval van werkweigering, want DAT is het natuurlijk in feite, en dan krijg je deze uitspraak. Ik ken natuurlijk alle feiten niet, maar ik vraag me toch terdege af, voor welke functie je arbeidsongeschikt bent, als je op het gelijke moment wel geschikt bent om te klussen.

 2. Wat een belachelijke uitspraak… Onbetaald verlof hoef je dus voorlopig niet meer aan te vragen. Gewoon desgewenst ziekmelden en doen waar je zin in hebt… De rechter heeft zelf waarschijnlijk zelf belang bij het toestaan van zwart verzuim.

 3. Om welke reden sturen we nog een arbodienst? Wat controleren ze dan? Iemand die niet geschikt is om te werken bij zijn werkgever kan ook thuis niet werken. Inderdaad, het moet niet gekker worden !

 4. Het gaat er in deze casus om, dat de werknemer in strijd met de voorschriften niet op het opgegeven controleadres aanwezig was. Dat is uiteraard onvoldoende reden voor ontslag op staande voet. Wat het 10-jarig stiefzoontje te berde brengt, kan natuurlijk niet voetstoots voor waar worden aangenomen en is zonder feitelijke vaststelling van de controleur van nul en gener waarde. De kop boven het artikel is mitsdien tendentieus.

 5. De werkgever had het ontslag beter op grond van werkweigering kunnen indienen. Nergens wordt in twijfel getrokken dat hetgeen het stiefzoontje heeft medegedeeld. Dus daar draait de zaak helemaal niet om.

 6. Zoals zo vaak in berichtgevingen, is ook dit verhaal dermate geschreven dat je maar tot de conclusie moet komen dat deze persoon ontslagen moet worden.
  De rechter heeft echter de feiten goed bekeken. Hij heeft geconstateerd dat persoon niet thuis was, hetgeen ongeoorloofd was. Waar deze persoon WEL was, is niet gecontroleerd door de controleur, en is daarmee ook niet relevant.

 7. werkgever had eerst gewoon het loon moeten opschorten of stopzetten en een goed exit gesprek moeten voeren. had hem een hoop ellende bespaart.

 8. RJ Security op

  Het blijft een rare uitspraak alhoewel ik het op basis van de gepresenteerde feiten wel kan begrijpen, Ik heb het vonnis erbij gehaald. Ook zijn functioneren stond ter discussie. De werkgever (en arbodienst), hebben op basis van de uitlatingen van een 10-jarig kind zwaar geschut ingezet. In het civielrecht ligt er een extra bewijslast bij de werkgever. Onderzoek van een particulier onderzoeksbureau had inzicht kunnen verschaffen in de aard, omvang en duur van deze kluswerkzaamheden. Dit doet een arbodienst niet. Met deze bevindingen bouw je een beter dossier op.

 9. zo zie je maar weer. Eerst goed nadenken, alles overwegen en dan pas handelen. Gevoelsmatig doe je het goed echter je vergeet het verhaal van het zoontje te controleren. Tja, kom er maar op als je nog loopt te stuiteren van het feit dat iemand zich ziek meldt om een verkoudheid en dan ook niet thuis is.

 10. Belachelijk !! Met een verkoudheid thuis is sowieso not done ! Wat had de werknemer gedaan als hij eigen baas was geweest… gewoon doorgewerkt waarschijnlijk zoals zovele die voor hun zelf werken. Daarnaast kan de werknemer dus beslist niet werkzaamheden voor zijn baas verrichten… waarom kan hij het dan wel voor zichzelf ?? Zijn baas had ook wel wat klusjes te doen denk ik…
  Willen wij in concurrerentie blijven met de lage lonen landen, dan moeten we dit soort zaken niet meer tolereren.

 11. Frank Raven op

  We praten door elkaar heen.

  Werkgever moet inderdaad meer hardmaken dat werknemer klust tijdens ziekte.

  Maar er wordt gesteld dat werknemer gewoon mag doen wat hij wil tijdens zijn ziekte, dus ook klussen….

  In mijn ogen is dit dus ook een vrij-brief voor thuisklussers….

  Arbo- en werkgever staan machteloos, zo lijkt het… Dit komt de sfeer natuurlijk niet ten goede…en vraagt om tegenreactie vanuit de (kleine) werkgever

  Stel een huisreglement op;
  Zorg in je huisreglement voor een zeer gedetailleerde en vergaande verplichtingenlijst, waar werknemer zich aan houden moet tijdens ziekte…
  Dan heb je nog wat houvast om loondoorbetaling stop te zetten.

  Eenzijdige wijziging in Bedrijfsreglement/verordening/arbeidsovereenkomst toepassen;

  Wachtdagen toepassen + 70%…
  Werknemer moet zijn gedrag in de knip voelen is de enige manier..
  De goeden moeten in dit geval wel onder de kwaden lijden…

 12. Moduul-Juristen op

  menigmaal heeft therapeutisch klussen in de eigen omgeving een helend effect, zodat maar kortstondig in de ziektewet of anderszins behoeft te worden verbleven; dit des temeer als binnen de werksfeer al langere onduidelijke spanningen heersen.
  Menig psycholoog e/o andere specialist adviseert zo’n therapeutische onderbreking om enige afstand te kunnen nemen van een kennelijk hectische werkomgeving, die in economisch slechtere tijden steeds meer schering en inslag wordt.Dat een kind door de Arbodienst (in opdracht van de werkgever een paar uur na de ziekmelding thuiscontrole??) wordt gekwalificeerd als zegsman (en het bewijs!!) zegt meer over de heksenjacht van werkgever/Arbodienst, dan over het “frauduleus handelen” van de prooi waarop gejaagd wordt.
  Scherpzinnige uitspraak van de rechters en ter leringh ende vermaeck voor menig werk- e/o leidinggevende.

 13. Frank Raven op

  dit bedoel ik dus……met slap beleid!

  oorzaak is slap beleid en gevolg is ongeoorloofd van je werk wegblijven!

 14. Als een werkgever een medewerker al na enkele uren na de ziekmelding laat controleren, komt dat bij mij over als een verstoorde relatie tussen beiden. Er wordt zijdelings ook nog over niet goed functioneren gesproken. De werkgever was m.i. op zoek naar een stok waar de werknemer mee geslagen kon worden. De stok was in dit geval de verklaring van het stiefzoontje. Indien een werkgever echt van een medewerker af wil, wegens bijv. slecht functioneren, zijn er andere wegen. Die wegen vragen echter enige inspanning van een werkgever en kosten vaak ook nog geld. In dit geval heeft de werkgever daar schijnbaar geen zin in gehad. Maar geld kost het hem nu toch. Hij had beter een goed dossier kunnen hebben.

 15. Jan vd Zanden op

  Wat een emotionele en onterechte reacties allemaal. Ik hoop niet dat dit professionele P&O-ers zijn.
  Wat het Gerechtshof heeft gesteld, is dat het niet volgen van de controle richtlijnen onvoldoende grond is voor ontslag op staande voet, tenzij er nog bijkomende omstandigheden zijn (misschien waarschuwingen daarvoor of zo). Dat is tot de HR uitgeprocedeerd. Dat is duidelijk en ook zeker niet strijdig met BW7.

  De werkgever (en zijn P&O adviseur?) heeft gewoon dom gehandeld en had dit moeten weten. Hij had direct de loondoorbetaling moeten stoppen. Dat is een passend middel. Voor ontslag op staande voet geeft de wet duidelijke criteria, en in dit geval was daar niet aan voldaan.

  M.i. is deze uitspraak dus ook helemaal geen bewijs van ?slap Nederland? of zo. Natuurlijk mag je niet thuis gaan klussen als je voor een verkoudheid thuis bent. Daar zijn heel effectieve maatregelen tegen (stoppen loondoorbetaling) en bij herhaling kan je de persoon in kwestie heel makkelijk zonder hoge kosten ontslaan.

  Maar deze uitspraak is wel het bewijs van het feit dat je bij ziekte en ontslag gewoon een goede opleiding arbeidsrecht moet hebben gevolgd omdat de regels nou eenmaal niet eenvoudig zijn. En als dat niet zo is, moet de werkgever een advocaat of goede P&O adviseur inhuren. Hoewel ik niet terugschrik voor ontslag op staande voet, (integendeel ik heb dat diverse keren [moeten] doen), zou ik dat in dit geval gewoon niet gedaan hebben, omdat het niet kan.
  Jan vd Zanden

 16. Geert Koster op

  Inderdaad emotionele reacties.
  De meest basale vergissing die m.i. gemaakt wordt is dat afgegaan geworden is op een observatie van een medewerker van de arbodienst, die slechts afgegaan is op de mededeling van de stiefzoon. Indien er twijfel aan de rechtmatigheid van een ziekmelding is, is de bedrijfsarts de enige die kan constateren in hoeverre een werknemer in staat is al dan niet aangepaste arbeid te verrichten; dat dient in persoon geconstateerd te worden, door de daartoe enig juridische bevoegde persoon: de bedrijfsarts. Pas wanneer een werknemer passende arbeid in dat geval weigert, is staande voet een mogelijkheid. in alle andere gevallen loonopschorting en dossieropbouw.

 17. we moeten het geval niet erger maken dan het is. In de praktijk komt vaak voor de zieke werknemers niet thuis zijn. Wees dan als adviseur zo verstandig alle feiten en omstandigheden te af te wegen en niet zomaar over te gaan tot ontslag op staande voet. Ik heb zulke dingen veel meegemaakt maar als je het ergens niet mee eens bent en er meer feiten en omstandigheden zijn, ga je in gesprek met de werknemer. Bij ontslag op staande voet moet je zoveel mogelijk vermijden. Je hebt zoveel andere middelen.

 18. annette cornelisse op

  Moreel gezien vind ik dit onaanvaardbaar. Kloppende juridische argumenten maken mijn overtuiging niet minder sterk. Emotie is geen drijfveer om dit te schrijven, slechts opperste verbazing over de wetgeving die de werknemer tot het uiterste beschermt.

  Beleidsterreinen overlappen elkaar. Juridische navelstaarderij zorgt voor een ten tijde bijna onhoudbare situatie voor werkgevers. Vooral het MKB heeft sterk te leiden onder de vergaande bescherming van de wetgever. Indien wij onze concurrentiepositie willen behouden zullen we een balans moeten zoeken tussen economische stimulans en bescherming van werknemers. Het hoeft niet zoals in de VS, maar dit beleid brengt doet onze positie geen goed.

 19. Helemaal met Hannah eens…..hopelijk zijn de ongenuanceerde reacties op dit forum niet afkomstig van professionele HRM-ers……anders ziet het er voor de div. personeelsafdelingen beroerd uit…gelukkig is de rechtspraak in Nederland in handen van professionals…

 20. Ik heb met verbazing jullie reacties zitten te lezen, maar jullie moeten ook eens stil staan bij dat de gerechtelijke macht in Nederland onafhankelijk is van zowel werkgevers en werknemers, Als effe gaat googlen dan zie je dat vele reacties hier onnodig zijn om dat de wetten (feiten) anders weerlegt worden.
  Wij als P&O-ers moeten ook niet denken dat wij alles weten

 21. Wat mij opvalt is dat iedereen er over valt dat deze meneer met “alleen maar een verkoudheid” ziek thuis blijft.
  Niemand geeft hem hiervoor het compliment dat hij zeer verantwoordelijk handelt naar zijn omgeving/werkgever … Verkoudheid is een virale (soms bacteri?le) infectie en derhalve besmettelijk.
  Laat de man lekker thuis en voorkomen dat binnen 10 dagen alle collega’s lopen te snuffen en snotteren. Mijn werkgever (ziekenzorg) ziet graag dan verkouden personeel een paar dagen thuis blijft. Dat houdt de rest (en de pati?nten) gezond!
  Dat hij verder in die tijd kust iseen bijzaak. Zo lang hij niets doet wat zijn situatie verergert, is het inderdaad zelfs “therapeutisch” te noemen.