WWZ zorgt nog voor onduidelijkheid

0

De WWZ is nu helemaal geïmplementeerd. Je zou verwachten dat alle regels nu duidelijk zijn, maar dit blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Er zijn al een aantal rechtszaken geweest die betrekking hebben tot de WWZ. Heb jij je zaken wel helemaal voor elkaar?

Billijke vergoeding

Deze vergoeding kan bovenop de transitievergoeding worden toegekend bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Verschillende werkgevers hebben al geprobeerd een werknemer te ontslaan en hem of haar daarbij een extra vergoeding toe te kennen, maar in verschillende gevallen is dit niet toegestaan door de kantonrechter. Onder andere in Almelo en Rotterdam is een zaak over de billijke vergoeding in de rechtbank besproken.

Concurrentiebeding

Van tevoren was al duidelijk dat er wel eens verwarring over het concurrentiebeding zou kunnen ontstaan. Sinds 1 januari mag alleen nog een concurrentiebeding worden opgenomen in een contract als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Deze moeten zeer concreet ingevuld worden en er moet bij vermeld worden waarom die redenen een uitzondering op de regel rechtvaardigen.

Transitievergoeding

Over de transitievergoeding zijn sinds 1 juli nog steeds onduidelijkheden. Ontduiken werkgevers de vergoeding, kun je ook meer uitkeren, hoe gaat het met scholingskosten en hoe zit het na arbeidsongeschiktheid? In Leeuwarden kwam al een zaak voor de rechter waarin een werkgever kosten heeft gemaakt voor scholing om een zieke werknemer weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. De rechter oordeelde in deze zaak dat wanneer de opleiding heeft geleid tot een geslaagd tweede spoor, de opleidingskosten eigenlijk re-integratiekosten zijn, die door de werkgever gedragen moeten worden.

Aanzeggen

De combinatie WWZ en gedetacheerde medewerkers is niet eenvoudig.  Er spelen veel vragen rond uitzendkrachten en de ketenregeling, maar ook op het gebied van aanzeggen is niet alles helemaal duidelijk. Een werknemer was via een dienstverband met een uitzendbureau gedetacheerd bij bedrijf X. De detacheringsovereenkomst eindigde per 1 februari 2015 van rechtswege. De laatste werkdag van de medewerker was op 31 januari 2015. De werknemer spande een rechtszaak aan om een aanzegboete te ontvangen, omdat de aanzegverplichting niet zou zijn nagekomen. De rechter oordeelde dat een aanzegboete niet op zijn plaats was, omdat de werknemer op 31 januari al voor het laatst gewerkt had. De aanzegverplichting gold pas vanaf 1 februari.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.