Deze wijzigingen stelt de regering voor in het ontslagrecht

0

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is openbaar. In het voorstel zijn de aangekondigde maatregelen uit het regeerakkoord verder uitgewerkt. Wat is er opgenomen over het ontslagrecht en de nieuwe cumulatiegrond?

In het regeerakkoord is de zogenaamde cumulatiegrond al geïntroduceerd, bedoeld om het ontslagrecht te versoepelen. De bedoeling is dat de wet zo wordt aangepast dat werkgevers wel kunnen cumuleren, waardoor meerdere ‘onvoldragen’ ontslaggronden gezamenlijk ook reden kunnen zijn voor ontslag. Deze nieuwe ontslaggrond wordt in het wetsvoorstel verder uitgewerkt.

Wat houdt de cumulatiegrond in?

In het wetsvoorstel wordt gesproken over de i-grond. Deze grond houdt in dat er sprake moet zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden (c tot en met h). De werkgever kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen op een van de ontslaggronden c tot en met h en subsidiair, voor het geval de rechter tot het oordeel komt dat deze gronden onvoldragen zijn, op grond van de cumulatiegrond. De werkgever kan ook de cumulatiegrond primair ten grondslag leggen aan het ontbindingsverzoek, waarbij dan wel omstandigheden uit twee of meer gronden (c-h) moeten worden aangevoerd.

De cumulatiegrond geldt dus alleen voor ontslag bij de rechter en niet bij economische omstandigheden (ontslaggrond a) en langdurige arbeidsongeschiktheid (ontslaggrond b) die ter beoordeling van UWV staan.

Extra ontslagvergoeding voor werknemer

Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond dan heeft de rechter de mogelijkheid om daar als compensatie een extra vergoeding toe te kennen aan de werknemer. Deze mag maximaal de helft van de transitievergoeding bedragen. De vergoeding komt bovenop het bedrag aan transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft bij zijn ontslag. Daarnaast blijft het mogelijk om een billijke vergoeding toe te kennen wanneer er naar het oordeel van de rechter sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Vanaf wanneer?

Als het aan minister Koolmees ligt, gaan de nieuwe regels gelden per 1 januari 2020 – mits het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer wordt goedgekeurd.

Het wetsvoorstel staat tot 7 mei open voor internetconsultatie. Bekijk het conceptvoorstel Arbeidsmarkt in Balans en de toelichting van minister Koolmees >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.