Werknemer neemt ontslag op staande voet om late salarisbetaling

0

Een werknemer neemt op staande voet ontslag als zijn werkgever het salaris niet op tijd betaalt. Hij vordert ook een gefixeerde schadevergoeding. Het hof ziet in de late salarisbetaling nog wel een reden voor het nemen van ontslag maar vindt dat de werkgever niet schadeplichtig is.

De situatie

Een bedrijf dat ondersteunende werkzaamheden doet bij sportactiviteiten heeft een werknemer in dienst die zijn werk zelfstandig doet. Hij werkt bij sportevenementen in binnen- en buitenland en ook veel thuis, zonder dat hij een urenverantwoording overlegt.
Begin juli 2008 ontstaan er problemen en vanaf medio juli heeft de werknemer niet meer voor de werkgever gewerkt. De werknemer zegt dat hij op non-actief is gesteld en niet meer opgeroepen is. De werkgever zegt dat de werknemer gewoon niet meer is komen opdagen.
De werkgever biedt een beëindigingsovereenkomst aan, maar die wijst de werknemer af. In augustus dient de werkgever een ontbindingsverzoek in, dat later weer wordt ingetrokken.
Ondertussen wacht de werknemer op zijn salaris. Nadat hij de werkgever erop heeft aangesproken, wordt het salaris over juli in augustus betaald. Als op 6 september het salaris van augustus nog niet is betaald, neemt de werknemer op staande voet ontslag.

De vordering

Bij de kantonrechter vordert de werknemer onder meer betaling van het loon en vakantietoeslag tot en met 6 september 2008, een gefixeerde schadevergoeding en wettelijke verhoging. In hoger beroep vordert hij daarnaast ook nog eens 45 niet-genoten vakantiedagen.

Het oordeel

Dat de werknemer in hoger beroep opeens ook uitbetaling van twee jaar niet-genoten vakantiedagen wil, vindt het hof vreemd. Uit achteraf geproduceerde overzichten blijkt dat de werknemer afwisselend korte en lange werkweken maakte en zeker niet altijd 5 dagen per week, 8 uur per dag werkte. In zeker drie maanden heeft hij maar weinig dagen gewerkt. Het hof wijst de vordering dan ook van de hand. De werkgever heeft met overzichten voldoende aangetoond dat de werknemer geen vakantiedagen meer toekomen.

Niet op tijd betalen is reden voor ontslag
Het hof concludeert dat het niet op tijd betalen van het salaris in principe een dringende reden is maar voegt daaraan toe dat niet elke late betaling een werkgever meteen schadeplichtig maakt.
Het hof ziet in de late salarisbetaling over augustus met enige inspanning nog wel een reden voor het op staande voet ontslag nemen, maar de werkgever is daardoor niet schadeplichtig geworden. De sanctie voor het te laat betalen van salaris is de wettelijke verhoging (art. 7:625 BW). En die verhoging is door de kantonrechter – enigszins gematigd – toegewezen.
De werknemer krijgt niet meer dan hij in eerste aanleg al heeft gekregen. Hij moet wel de kosten betalen die de werkgever heeft gemaakt voor het hoger beroep: € 2.000.

LJN BV0732
Hof Leeuwarden
Ontslag op staande voet
Hoger beroep
10 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.