Werknemer hoeft back-up niet terug te geven bij ontslag

0

De bepaling in een arbeidsovereenkomst dat alle eigendommen en documenten van de werkgever bij ontslag moeten worden teruggegeven, treft niet de kopieën van documenten. Een werkgever vordert tevergeefs afgifte van alle kopieën van e-mails en andere documenten.

De situatie

Een algemeen directeur neemt ontslag en levert keurig de bedrijfseigendommen in bij zijn werkgever. De werkgever vertrouwt de ex-directeur blijkbaar niet en laat de laptop door Hoffmann bedrijfsrecherche onderzoeken. Die concludeert dat uit de mailbox waarschijnlijk informatie is verwijderd. De werkgever sommeert de ex-directeur om de documenten terug te geven zonder daarvan kopieën te behouden. De ex-directeur antwoordt dat hij alles naar behoren heeft ingeleverd.

De vordering

De werkgever stapt naar de rechter om in een kort geding afgifte te vorderen van alle e-mails en documenten, inclusief kopieën. Ondertussen laat de ex-directeur nog een dvd met – naar zijn zeggen – alle inkomende en uitgaande e-mail erop bij de werkgever bezorgen. Dit is een kopie van een back-up. De back-up wil de ex-directeur behouden voor het geval er nog een arbeidsconflict ontstaat.
De kantonrechter wijst de vordering af. De werkgever laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Geen eigendomsrecht e-mails
De werkgever stelt dat hij eigenaar is van alle documenten en e-mails. De vraag is of de ex-werknemer ook de back-up moet inleveren.
Het hof oordeelt dat afgifte van de back-up op grond van het eigendomsrecht niet toewijsbaar is. De digitale gegevens, onder andere een kopie van de originele mailbox, zijn niet vatbaar voor afgifte (revindicatie) omdat het geen ‘zaak’ is: een ‘voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object’.

Bepaling in arbeidsovereenkomst gaat niet over kopieën
In de arbeidsovereenkomst van de ex-directeur stond een bepaling dat alle documenten eigendom blijven van de werkgever en dat de werknemer verplicht is om die in te leveren bij ontslag. Ook met deze bepaling kan de werkgever de kopieën niet terugkrijgen. De vordering ketst hier ook af op het eigendomsrecht en de afgifte.
De bepaling in de overeenkomst gaat volgens de rechter over teruggave van originele documenten, en niet over kopieën. Als ook kopieën moeten worden teruggegeven moet de werkgever dat dus expliciet in de overeenkomst opnemen.

Auteursrecht?
Omdat de ex-directeur geen documenten openbaar heeft gemaakt, is er geen sprake van schending van auteursrecht, oordeelt het hof.

LJN BQ5240
Hof Arnhem
Geheimhoudingsplicht
Hoger beroep kort geding
3 mei 2011

Door mr. Ingrid Kooiman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.