Werkneemster krijgt billijke vergoeding van 50.000 euro

1

Een werkneemster die na 22 jaar zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt, krijgt een billijke vergoeding mee van 50.000 euro. Alleen een transitievergoeding voor de inkomensschade is hier onaanvaardbaar, vindt zowel de kantonrechter als het hof.

Een werkneemster is sinds 1993 in dienst bij een maatschap. Eerst werkt ze 30 uur per week en later door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog 16 uur per week. In november 2014 stuurt ze een mail naar haar leidinggevende. Ze spreekt hem aan op onacceptabel gedrag zoals schelden, vloeken en met dossiers gooien. Ze verzoekt hem om haar met respect te behandelen.

Op 15 juni 2015 meldt ze zich ziek. De bedrijfsarts en de verzuimconsulent adviseren tot vier keer toe een gesprek te voeren of een mediator in te schakelen. Ook de werkneemster vraagt daar begin augustus nog eens om. Als ook op die vraag een reactie uitblijft, dient ze een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

Bij de kantonrechter

De werkneemster vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkneemster toe inclusief een billijke vergoeding van 50.000 euro. De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, vindt de rechter. De verstoorde arbeidsrelatie is veroorzaakt door het gedrag van de werkgever en de werkgever heeft daarnaast ook de re-integratieverplichtingen grovelijk veronachtzaamd.

In hoger beroep

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De werkgever heeft de verweten gedragingen niet voldoende betwist. De werkgever heeft niet op de e-mail van de werkneemster gereageerd terwijl de aantijgingen toch bijzonder ernstig waren. Als de werkgever vond dat die onterecht waren, lag het voor de hand om daarop te reageren. Het hof trekt de conclusie dat de werkgever zich zeer onbetamelijk heeft gedragen, geen structurele oplossing heeft gezocht en de adviezen van de arboarts niet heeft opgevolgd.

Billijke vergoeding omdat transitievergoeding tekortschiet

De financiële gevolgen van een ontslag worden verdisconteerd in de transitievergoeding maar soms schiet die daarin tekort. De schade als gevolg van het verwijtbare gedrag van de werkgever openbaart zich soms juist in de gevolgen van het ontslag. De rechter moet dan bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening houden met de inkomens- en pensioenschade die is toe te rekenen aan het verwijtbare gedrag van de werkgever, aldus het hof. Het hof voegt daar nog uitdrukkelijk aan toe dat dit niet betekent dat de billijke vergoeding een volledige vergoeding moet zijn van de inkomens- en pensioenschade.

In deze zaak zou het toekennen van alleen een transitievergoeding onaanvaardbaar zijn. De werkneemster moest op haar 63e, na een langdurig dienstverband en vlak voor haar pensioendatum, om ontbinding verzoeken. Haar arbeidsmarktkansen zijn nihil. De inkomens- en pensioenschade wordt, zonder rekening te houden met de indexering van het pensioen, becijferd op 89.000 euro. Gelet op alle omstandigheden van het geval oordeelt het hof dat een billijke vergoeding van 50.000 euro hier redelijk is.

 

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:GHDHA:2016:715. Datum uitspraak: 22 maart 2016

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van der Zanden op

    Jammer dat de werknemer geen tegenvordering had ingediend voor een hogere schadevergoeding. Had ze, gelet op de motivatie van het Hof, waarschijnlijk toegewezen gekregen!