Werkgevers betalen minder ontslagvergoeding

0

De gemiddelde ontslagvergoeding is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) fors gedaald. Dit staat in de derde voortgangsrapportage over de WWZ, die minister Asscher van Sociale Zaken deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de gemiddelde vergoeding die de rechter toekent bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst meer dan gehalveerd is. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt circa 0,4 maandsalaris per dienstjaar. De ontslagvergoeding die de rechter vóór de WWZ toekende was gemiddeld circa 1,0 tot 1,4 maandsalaris per dienstjaar. Ook als er naast de transitievergoeding door de rechter een billijke vergoeding wordt toegekend, is de som lager is dan de vergoeding die de rechter in dat geval op basis van de kantonrechtersformule zou hebben toegekend. Het verschil bedraagt 43%.

Compensatieregeling uitgesteld

In de kamerbrief gaat de minister ook in op twee voorstellen tot wijzigingen van de WWZ. De compensatieregeling voor de transitievergoeding van langdurig zieke werknemers is op verzoek van het UWV een jaar uitgesteld. Het UWV verwacht pas in januari 2019 de eigen digitale processen op orde te hebben om de compensatieregeling te kunnen uitvoeren. De regeling wordt dan wel met terugwerkende kracht uitgevoerd.
Met de compensatieregeling komt de minister tegemoet aan de storm van protesten van werkgevers dat zij – nadat zij gedurende twee jaar lang het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen – ook nog eens de transitievergoeding moeten betalen. De compensatie vindt plaats vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.

Afwijken

In hetzelfde wetsvoorstel krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarmee vervalt de bepaling dat de cao-voorziening ‘gelijkwaardig’ moet zijn aan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben gehad. Wel moet sprake zijn van een redelijke financiële vergoeding of een voorziening gericht op het beperken van werkloosheid, of een combinatie van beide. Minister Asscher verwacht het wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen.

  • Deze maand is het HR-Journaal gewijd aan de ontwikkeling van het ontslagrecht sinds de WWZ. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen analyseerde met collega’s honderden gerechtelijke uitspraken. Hij presenteert zijn bevindingen en belicht het laatste nieuws. Meld je snel aan >>>
    HR-journaal: 20 december, 13 uur. Deelname gratis. Je ontvangt 10 NIRPA en/of 1 NOVA punt.
  • Alle achtergrondartikelen en nieuws over de WWZ handig bij elkaar, lees hier verder >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.