Werkgever moet ontslagen werkneemster terugnemen

2

Een werkgever die een zieke werkneemster met toestemming van het UWV ontslaat, moet de vrouw toch weer in dienst nemen. De werkneemster is niet goed begeleid bij de re-integratie en het ontslag is kennelijk onredelijk.

De situatie

Een receptioniste (60 jaar) van een zorginstelling meldt zich in december 2007 ziek. Zij is dan elf jaar in dienst. Vanaf september 2008 wordt de werkneemster begeleid door een re-integratiebureau. Dat bureau concludeert in september 2009 dat wegens ‘in de persoon gelegen factoren’ het niet lukt om de werkneemster weer aan het werk te helpen. Nadat een arbeidskundige in 2010 heeft geoordeeld dat er binnen de zorginstelling geen mogelijkheden tot herplaatsing zijn, verleent het UWV een ontslagvergunning. De arbeidsovereenkomst met de werkneemster wordt per 1 februari 2011 beëindigd.

De vordering

De werkneemster vindt dat het ontslag kennelijk onredelijk is gegeven. De werkgever is onder meer tekortgeschoten in de begeleiding. Zeker bij een oudere werknemer was extra aandacht op zijn plaats geweest. Ze vordert herstel van de dienstbetrekking en anders een schadevergoeding van afgerond € 17.000. Dat komt neer op een aanvulling van een uitkering tot haar 65e.

Het oordeel

De kantonrechter beoordeelt het ontslag als kennelijk onredelijk: de gevolgen voor de werkneemster zijn te ernstig in vergelijking met het belang dat de werkgever bij het ontslag heeft. De werkgever wordt veroordeeld tot herstel van de dienstbetrekking en het aanbieden van (passend) werk. Als herplaatsing niet mogelijk is, moet het gevorderde bedrag bij wijze van afkoopsom netto aan haar worden betaald.

Alleen telefonisch en mailcontact niet voldoende

Vanaf 2009 kon de werkneemster volgens de bedrijfsarts op een andere werkplek haar oude werk weer oppakken, op voorwaarde van een steunende omgeving. De werkgever kan niet concreet duidelijk maken wat hij vanaf die tijd gedaan heeft om haar weer in het zadel te helpen. Dat de werkgever ‘goed contact’ heeft onderhouden per mail en telefoon is niet voldoende, vindt de rechter.

Met ontslagvergunning toch herstel dienstbetrekking

De rechter oordeelt ook dat de ontslagvergunning op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De arbeidsdeskundige van het UWV heeft zijn oordeel gebaseerd op één telefoongesprek met de werkneemster. Het besluit om de ontslagvergunning af te geven had niet alleen hierop mogen worden gebaseerd. Bovendien was zijn mening anders dan die van de bedrijfsarts. De werkgever kan zich niet achter deze ontslagvergunning verschuilen, aldus de kantonrechter.

LJN BR1276
Kantonrechter Utrecht
Herstel dienstbetrekking
Eerste aanleg
13 juli 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Een duidelijk oordeel van de kantonrechter wat recht doet aan de verplichtingen die de werkgever zou moeten hebben. Hieraan vooraf is is gegaan een ontslagvergunning van het UWV via de ontslagcommissie. De feiten die de kantonrechter heeft gebruikt (en die echt niet zo ingewikkeld waren te onderzoeken) zouden met een beetje dieper graven toch ook door de ontslagcommissie moeten zijn onderkend. Als ze altijd zo oppervlakkig werken wordt ik er niet zo vrolijk van.

  2. Keith Powell op

    De opmerkingen van de rechter zijn volledig op zijn plaats. Het gebeurt al te vaak dat het systeem verandert dient te worden.

    Ontslag via het U.W.V. is vaak in het voordeel van de werkgever en zoals de rechter terecht heeft opgemerkt, niet voldoende onderzocht.

    Omdat ik nu zelf al vier jaar bezig ben geweest met een soortgelijk proces: weet ik dat de instelling van de betrokken instanties: zwaar wegen in het voordeel van de werkgever.