Werkgever leest privé -mail werknemer. Ontslag op staande voet nietig

3

Een werkgever leest zonder aanleiding persoonlijke e-mails van zijn werkneemster. Vanwege de inhoud van deze e-mails wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Maar de kantonrechter ziet geen dringende reden voor een ontslag.

De situatie

Een administratief medewerkster bij een advocatenkantoor gaat op een dag naar huis zonder haar computer met haar openstaande hotmail-account af te sluiten. De werkgever heeft vervolgens een e-mailwisseling gelezen van ruim een jaar geleden met een voormalig advocate van het kantoor. Daarin staat dat de werknemer zou regelen dat er uren uit een dossier “geknipt” zouden worden voordat het dossier zou overgaan naar de advocate. Deze advocate antwoordde dat dit “hartstikke illegaal” was, waarop werkneemster schreef: “illegale dingen doe ik wel vaker voor jou!”
Het advocatenkantoor ontslaat de administratief medewerker op staande voet omdat zij haar geheimhoudingsbeding zou hebben geschonden.

De vordering

De werkneemster roept de nietigheid van het ontslag in. Zij vordert doorbetaling van haar maandloon tot het einde van haar tijdelijke arbeidsovereenkomst, drie maanden later. De werkneemster geeft onder meer aan dat zij de geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden: ze heeft geen bedrijfsgeheimen bekend gemaakt.

Het verweer

De werkgever verzoekt tegelijkertijd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover die nog bestaat, wegens een dringende reden of anders wegens veranderingen in omstandigheden. Hij vindt dat niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. Daarnaast wil de werkgever van de werkneemster een schadevergoeding van € 4.000,-.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet nietig is omdat er geen dringende reden was. De werkgever heeft niet aangetoond dat de werkneemster de uren daadwerkelijk uit het dossier heeft verwijderd. Volgens de werkneemster is er ook alleen maar bij wijze van grap over het knippen van uren gesproken.
De arbeidsverhouding is door de schending van de privacy wel zodanig verstoord dat voortzetting van de arbeid niet meer zinvol is. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. De door de werkgever gevorderde schadevergoeding van  € 4.000,- wordt niet toegekend omdat die de privacy van de werkneemster heeft geschonden door haar e-mails te lezen.
Dat het vertrouwen van de werkgever door de inhoud van deze e-mails werd geschonden was zijn eigen risico. De werkneemster heeft recht op een vergoeding vanwege het verwijtbare gedrag van de werkgever. Omdat er in het tijdelijke contract geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is opgenomen, is de vergoeding gelijk aan de resterende termijn van het contract (Aanbevelingen Kring van Kantonrechters aanbeveling 3.6). De werkneemster krijgt een vergoeding mee van iets meer dan drie maandsalarissen.

Bedrijfsregels privé e-mailgebruik

Een werkgever mag regels stellen over e-mail en internet gebruik en het gebruik ook monitoren als dat maar een legitiem doel dient. Hoe en waarom de werkgever dat doet, moet wel goed vastgelegd worden. Het College bescherming persoonsgegevens (CPB) heeft een Raamregeling e-mailgebruik en internet gemaakt. Deze is te vinden op  http://www.cbpweb.nl/.

NB: Andere uitspraken over internetgebruik en ontslag: op P&O Actueel:
LJN BJ7362
LJN BJ9222

LJN BM3315
Kantonrechter ’s-Gravenhage
Schending privacy
05 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. mevr. H. Heeren op

    het is hier in nederland toch zo dat iedereen beschermd is, behalve de eigen ondernemer.oftewel werkgever.
    die worden als een grote crimineel gezien
    werknemers denken tegenwoordig dat alles mag in de baas z?jn tijd,waar hij voor betaald om te werken!!! en anders niets

  2. Mevr. Heeren, Waar in het verhaal leest u dat een en ander “in de baas z?jn tijd,waar hij voor betaald om te werken!!! en anders niets” is gebeurd? Het komt ook heel regelmatig voor, dat werknemers tijdens bijvoorbeeld lunchtijd priv?post behandelen. Het enige “verwijtbare” daarbij is dat er gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen van de werkgever (internetaccount, stroom) – Ooit bij stil gestaan?