Weigeren lagere functie geen werkweigering

0

Een werkgever plaatst een zieke werknemer in een lagere functie. Als de werknemer na zijn herstel weigert in die functie te gaan werken, wordt hij op staande voet ontslagen.

Onterecht, zo menen de kantonrechter en het hof. Het was een onredelijke opdracht en daarmee geen werkweigering.

De situatie

Een hoof keuken meldt zich op 11 augustus 2008 ziek. Op 20 april 2009 krijgt hij een brief van zijn werkgever waarin hem wordt medegedeeld dat hij per direct uit zijn functie is ontheven en dat zijn functie per 1 november wordt gewijzigd in die van kok. Ook zijn salaris wordt, naar beneden, bijgesteld.
In mei 2009 komt de arbeidsdeskundige van het UWV met een rapport waarin onder meer staat dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan voor de re-integratie van de werknemer.
Eind oktober dient de werkgever een ontbindingsverzoek in dat wordt toegewezen  maar de rechter kent de werknemer een vergoeding toe van € 75.000. De werkgever maakt daarop gebruik van het intrekkingsrecht. Maar  daarmee is de zaak natuurlijk niet opgelost.
De werknemer vraagt een WIA-uitkering aan en de arbeidsdeskundige doet een onderzoek. Die concludeert dat de werknemer geschikt is voor zijn oorspronkelijke functie als hoofd keuken. Omdat de werkgever meer energie heeft gestoken in de ontbinding dan in de re-integratie moet hij het loon van de werknemer nog maximaal 52 weken doorbetalen.
De werkgever roept de werknemer dan schriftelijk op voor het werk als kok en meldt daarbij dat als de werknemer niet verschijnt, stopzetten van het loon de sanctie zal zijn. De werknemer verschijnt niet en wordt op staande voet ontslagen.

Het verweer

De werknemer spant een kort geding aan en vordert loonbetaling. De kantonrechter wijst de vordering toe en de werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof volgt het oordeel van de kantonrechter en geeft aan dat ontslag op staande voet een uiterste
remedie is. In dit geval had de werkgever overigens een loonstop als sanctie aangekondigd. Dus toen de werknemer niet verscheen had de werkgever de werknemer eerst nog eens moeten oproepen om over de re-integratie te praten en hem niet meteen moeten ontslaan op grond van werkweigering.
Een geldige reden voor ontslag op staande voet is werkweigering: het weigeren van een redelijke opdracht. Het oproepen van de werknemer voor het werk als kok terwijl zijn functie hoofd keuken was, is geen redelijke opdracht. De werkgever mocht volgens het hof de functie niet eenzijdig wijzigen.

LJN BP7823
Hof Den Haag
Hoger beroep kort geding
Ontslag op staande voet
08 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.