Wat verandert er op 1 januari 2014?

0

Op 1 januari 2014 wijzigen wetten en regels van de Rijksoverheid. We informeren je over vijf interessante onderwerpen.

Aanpassing stamrecht

Vanaf 1 januari 2014 kun je bij bestaande stamrechten de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer opnemen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Dit geeft een positief inkomenseffect voor mensen die gebruik maken van deze mogelijkheid.

De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit betekent dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting. Dit heeft een negatief inkomenseffect, omdat direct afgerekend moet worden tegen een doorgaans hoog marginaal tarief.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt met één maand verhoogd naar 65 jaar en twee maanden.

Vrij verkeer in de Europese Unie
De tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren is niet meer nodig.

Identificatieplicht werknemers
Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Huur je via het uitzendbureau een uitzendkracht is, dan hoef je in je administratie geen kopie meer te bewaren van het ID-bewijs van een ingeleende medewerker.

Nieuwe titulatuur afgestudeerde hbo’ers
Afgestudeerde hbo’ers mogen zichzelf ook bachelor of master ‘of arts’, ‘of science’ of ‘of laws’ noemen. Deze titels waren tot nu toe voor studenten die aan een universiteit afstudeerden.

Lees ook: ‘Stamrecht: de regels op een rij’

Bron: Rijksoverheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.