Wat te doen bij een disfunctionerende medewerker?

0

Als u ontevreden bent over het functioneren van een werknemer, dan is het van belang tijdig actie te ondernemen. Wat kunt u doen bij een disfunctionerende medewerker?

Als een werknemer zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, is in principe sprake van disfunctioneren. Disfunctioneren kan leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst of tot overplaatsing van de werknemer. De werknemer moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Daarmee kunt u, voordat de zaak uit de hand loopt, proberen de werknemer bij te sturen. Lukt dat niet, dan hebt u iets in handen waarmee u een beëindiging van het dienstverband kunt realiseren.

Acties bij disfunctioneren

We hebben de belangrijkste acties die u kunt ondernemen op een rij gezet:

  • Start een verbetertraject, waarin de werknemer een reële termijn krijgt om zijn functioneren te verbeteren (bijvoorbeeld drie tot zes maanden).
  • Geef duidelijk de (concrete controleerbare) verbeterpunten aan en evalueer die punten regelmatig (bijvoorbeeld tweewekelijks).
  • Blijf steeds actief monitoren!
  • Geef duidelijk aan wat de consequenties zijn als verbetering uitblijft binnen de gestelde termijn;
  • Leg het besprokene (iedere keer weer) goed schriftelijk vast.
  • Laat de werknemer de gespreksverslagen bij voorkeur ‘voor akkoord’ en desnoods ‘voor gezien’ ondertekenen.
  • Bepaal na afloop van het verbetertraject of de werknemer zijn functioneren op het gewenste niveau heeft gebracht.
  • Neem een beslissing over het vervolg – bijvoorbeeld herplaatsing, beëindiging van het dienstverband of een verlenging van het verbetertraject.

 

Webinar over disfunctioneren

Maarten van Gelderen

Welke eisen stelt de rechter aan een verbetertraject en hoe moet je dit traject concreet invullen? Wanneer kun je besluiten om tot ontslag over te gaan en welke ontslagvergoeding is dan passend? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting van een werkgever bij een geval van disfunctioneren? Op 21 november geeft arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen een praktisch webinar inclusief een stappenplan voor het opstellen van een deugdelijk verbetertraject. Volg het webinar live om 13.00 uur of kijk het terug wanneer het u uitkomt. Meer informatie en aanmelden >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.