Wat moet er eigenlijk in een getuigschrift?

0

Een werkgever is verplicht een getuigschrift te maken als een werknemer daarom vraagt. In deze rechtszaak vindt de ex-werknemer dat het document niet goed genoeg weergeeft hoe zij heeft gefunctioneerd. Het hof in hoger beroep vindt het een prima getuigschrift en zet de minimale eisen voor een getuigschrift nog eens op een rij.

De situatie
Een lerares vraagt haar werkgever om een getuigschrift voor haar te maken. Eerst geeft die een getuigschrift waarin staat dat ze als docent bij de werkgever heeft gewerkt, onder vermelding van de periode van het dienstverband en het laatst verdiende salaris.

De werkneemster vindt dat niet voldoende en vraagt om een nieuwe verklaring. Daarin staat naast de functie van docent ook het vak vermeld waarin ze les heeft gegeven en dat de leerlingen van de werkneemster voldoende examenresultaten behaalden. Maar ook dit vindt de werkneemster niet voldoende weergeven hoe zij heeft gefunctioneerd.

Bij de rechter
De werkneemster spant een kort geding aan om een beter getuigschrift te vorderen. Ze vindt dat het getuigschrift niet voldoet aan de wettelijke eisen (art. 7:656 BW) omdat er niet in staat dat zij haar werkzaamheden naar behoren heeft verricht, of hoe zij aan haar verplichtingen als werkneemster heeft voldaan. De rechter wijst haar vordering af en ze gaat in hoger beroep.


Wat zegt de wet over de inhoud van een getuigschrift?
De werkgever moet op verzoek van de werknemer een getuigschrift uitreiken waarin in ieder geval een juiste opgave staat van de aard van de verrichte arbeid en de duur van de dienstbetrekking. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer mag erin staan hoe de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dat oordeel van de werkgever zal altijd subjectief zijn en er zal een zekere objectivering moeten plaatsvinden, legt het hof uit. Geen negatieve omschrijving van de wijze van functievervulling als daar geen onderbouwing aanwezig is, maar ook geen te gunstige voorstelling van zaken, waardoor anderen kunnen worden misleid.

Hoe heeft de werkneemster aan haar verplichtingen voldaan?
De werkneemster wil graag dat in het getuigschrift staat hoe zij aan haar verplichtingen als werkneemster heeft voldaan. Het hof stelt dat dat op verschillende manieren kan. De omschrijving dat de lerares haar leerlingen met succes heeft begeleid naar hun examen, zegt iets over de manier waarop zij aan haar verplichtingen heeft voldaan. En daarmee voldoet het getuigschrift aan de eisen van de wet.

Gegevens rechtszaak:


ECLI:NL:GHDHA:2014:1285. Datum uitspraak: 16 april 2014

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.