4x belangrijke jurisprudentie in januari

0

Iedere week bespreekt juridisch tekstschrijver Ingrid Kooijman de meest opmerkelijke jurisprudentie. Wij vatten de afgelopen maand voor je samen met zaken over de zorgplicht van de werkgever, het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een ‘bankzitter’ en de transitievergoeding.

Hond van de baas leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Een allergische werknemer verzoekt om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst als de werkgever zijn hond blijft meenemen naar het werk. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de gezondheid van de werknemer niet serieus te nemen.
De zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer is een grote. En als die niet wordt nagekomen, kan dat verschillende gevolgen hebben zoals in dit geval het betalen van een billijke vergoeding bij een ontbinding.
Lees de volledige jurisprudentie >>>

Detacheerder mag langdurige ‘bankzitter’ ontslaan

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een projectmanager die al meer dan vier jaar ‘op de bank zit’. Het langer in dienst houden van de projectmanager is bedrijfseconomisch gezien onverantwoord, oordeelt de rechter.
Uit deze zaak blijkt duidelijk dat voor detacheerders de mogelijkheid bestaat om een arbeidsovereenkomst met een ‘bankzitter’ te beëindigen. Ook al is het fenomeen bankzitters een normaal bedrijfsrisico voor een detacheerder, ook aan dat risico zit een grens. Waar die grens ligt, is niet concreet in een tijdsperiode aan te geven. Dit is mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Lees de volledige jurisprudentie >>>

Transitievergoeding niet in brutoloon verstoppen

Een uitzendbedrijf dat een bruto uurloon inclusief transitievergoeding afspreekt, onder voorwaarde dat het brutoloon met terugwerkende kracht wordt verlaagd als toch een transitievergoeding moet worden uitbetaald, wordt teruggefloten door de rechter. Het financiële risico voor de transitievergoeding ligt bij de werkgever en mag niet worden afgewenteld op de werknemer.
De transitievergoeding voor de werknemer die ontslagen wordt, is een stevig verankerd recht. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid voor de werkgever om het betalen van de vergoeding te ontlopen, bijvoorbeeld bij ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer.
Lees de volledige jurisprudentie >>>

Laatste kans na positieve alcoholtest

Een vliegtuigmonteur die onder invloed van alcohol op het werk verschijnt en een alcoholtest doet, verdient een laatste kans, vindt de rechter. Ook al heeft hij een voorbeeldfunctie als or-voorzitter.
In deze zaak blijkt ook weer dat de goede wil die een werknemer toont na een misstap, een factor van belang is die rechters laten meewegen in het voordeel van de werknemer.
Lees de volledige jurisprudentie >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.