JurisprudentieWanneer is ontslag op grond van disfunctioneren voldoende?

0

Een verzoek tot ontbinding op grond van disfunctioneren wordt niet vaak toegewezen. Lukt het deze werkgever wel na twee verbetertrajecten?

Wat eraan voorafging

Een werknemer treedt in 2006 in dienst bij een werkgever als medewerker Logistiek. In de eerste jaren wordt zijn functioneren in de beoordelingen als voldoende gekwalificeerd, maar vanaf 2014 zijn er kritische noten. Zijn output is te laag. Er vinden gesprekken plaats en in 2016 wordt hij twee keer gedetacheerd, waaronder een keer bij een WSW-bedrijf. Ook daar functioneert hij onder de maat. Er wordt een verbetertraject gestart van september tot december 2017. Ondanks de intensieve begeleiding is er weinig verbetering te zien.

In februari 2018 wordt er een performance verbeterplan voor het functioneren opgesteld met meetbare doelen, zoals aantallen per uur en maximaal aantal fouten. Dit verbetertraject loopt tot eind juli, en heeft diverse evaluatiemomenten. Het eindresultaat is negatief: geen van de vier geformuleerde doelen is verbeterd. De werkgever verwacht op basis van de bereikte resultaten dat het niet reëel is dat de werknemer een goede prestatie zal gaan leveren in de toekomst. De werkgever verzoekt daarom om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren, met toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer.

Bij de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer voldoende kans heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren, zonder het gewenste resultaat. De werkgever heeft aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. De kantonrechter ontbindt dat arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding. De werknemer gaat in hoger beroep.

Bij het hof

De werknemer voert aan dat hij eigenlijk gewoon dozenvouwer was. Een functie die hij wel kan vervullen. De nieuwe functie die hij nu vervult heeft hij niet geaccepteerd, maar kan hij wel op termijn vervullen als hij meer tijd krijgt. Het hof oordeelt dat ook de oude functie van de werknemer meer inhield en dat hij de nieuwe functie zelf heeft aanvaard. De oude functie is na een organisatiewijziging ook geen onderdeel meer van het functiegebouw van de werkgever. Die wordt nu alleen nog door uitzendkrachten gedaan.

Overigens voldeed hij ook in 2014 ook al niet aan de eisen voor die functie. Het hof oordeelt ook dat als er al sprake was van een opgaande lijn in het functioneren van de werknemer, het de werkgever nog steeds vrij stond om een verzoek tot ontbinding in te dienen. Het was volstrekt duidelijk wanneer de werknemer moest voldoen aan de eisen uit het verbeterplan en hij heeft daarbij voldoende begeleiding gekregen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De werknemer heeft wel een nieuwe functie die zwaarder is dan zijn oude maar hij heeft die functie zelf geaccepteerd. Er zijn geen lagere functies meer beschikbaar in het functiegebouw waardoor herplaatsing niet tot de mogelijkheden meer behoort.

In de praktijk

Een ontslag op de g-grond – disfunctioneren – wordt niet vaak toegewezen. De werkgever in deze zaak heeft twee trajecten met de werknemer doorlopen waarbij de werknemer uitgebreid begeleid is. De werkgever had hier het voordeel dat de prestaties van de werknemer objectief te meten waren, in hoeveelheden werk en maximaal aantal fouten. Dat maakt het aantonen van structureel disfunctioneren makkelijker.

Meer jurisprudentie over ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren:

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:1524, 25 april 2019
Lees een uitgebreid verslag over de zaak in XpertHR >>>

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.