Voorbeeldbrief wijzen op wettelijke bedenktijd bij instemming met opzegging

2

Op 1 juli 2015 werd het ontslagrecht veranderd. In samenwerking met XpertHR geven wij enkele voorbeeldbrieven om een ontslagprocedure te starten. Hier vind je een voorbeeldbrief om een werknemer te wijzen op de wettelijke bedenktijd bij instemming met een opzegging.

U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om te voldoen aan uw wettelijke plicht om werknemers te wijzen op hun het wettelijke recht dat zij per 1 juli 2015 hebben om, als zij met opzegging van hun dienstverband instemmen als bedoeld in artikel 7:671 BW, hun instemming binnen veertien dagen te herroepen. Werkgevers dienen hun werknemer in dat geval, binnen twee werkdagen na de instemming van de werknemer, schriftelijk te wijzen op hun recht.

Een vergelijkbaar wettelijk recht hebben werknemers bij beëindiging met wederzijds goedvinden; gedurende veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen zij de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen (artikel 7:670b lid 2) BW).

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:670b BW
Artikel 7:671 BW

Waarschuwingen

–      Als een werkgever de werknemer niet (tijdig) schriftelijk wijst op zijn wettelijke bedenktijd, dan geldt een wettelijke bedenktijd van drie weken (in plaats van twee weken).
–      De bedenktijd gaat lopen op de dag na de dagtekening van de schriftelijke instemming.
–      Een werknemer kan niet oneindig zijn instemmen met opzegging om die instemming vervolgens weer binnen de wettelijke bedenktijd te herroepen. Als een werknemer zijn instemming heeft herroepen òf een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden, dan kan hij dat binnen zes maanden niet nogmaals doen; artikel 7:671 lid 5 BW en artikel 7:670b lid 4 BW.
–      Bij het vaststellen van de beëindigingsdatum zal met de wettelijke bedenktijd rekening moeten worden gehouden.
–      Als u overweegt om een werknemer vrij te stellen van zijn verplichting werkzaamheden te verrichten, dan kan het verstandig zijn (om onrust en lastige situaties te voorkomen) om die vrijstelling pas te laten ingaan op het moment waarop de wettelijke bedenktijd is verstreken.
–      Het kan verstandig zijn om het ontslag van een werknemer binnen de organisatie pas bekend te maken nadat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

Voorbeeldbrief wettelijke bedenktijd bij instemming met opzegging

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Geachte [naam werknemer],

Bij brief met dagtekening [datum] heeft u schriftelijk ingestemd met de voorgenomen opzegging van uw dienstverband per [datum].
Hierbij wijzen wij u uitdrukkelijk op uw wettelijke recht om binnen 14 dagen na dagtekening van uw bovengenoemde schriftelijke opzegging, aldus tot [datum], zonder opgave van redenen uw instemming te herroepen.
U kunt uw opzegging alleen herroepen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring.
U kunt van uw voornoemde wettelijke recht geen gebruik maken binnen zes maanden na een eerdere herroeping. Ook wanneer u minder dan zes maanden geleden een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden als bedoeld in artikel 7:670b lid 2 BW, kunt u van uw voornoemde wettelijke recht geen gebruik maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]

© Reed Business bv

Meer weten?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Marco Roosendaal op

    Ik heb de verplichting tot informeren over de bedenktijd in de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst zelf opgenomen. Ook het feit dat zij voldoende tijd kunnen krijgen om zich juridisch te beraden. Een vaststellingsovereenkomst biedt je eerlijk en met open vizier aan!

    Groet, Marco

  2. @ Marco, ja wij ook. Vind echter de tip om dit apart nog eens te melden aan wn wel juist.