Voorbeeldbrief instemming met opzegging door werknemer

0

Het is bijna 1 juli, het moment waarop het ontslagrecht verandert. In samenwerking met XpertHR geven wij alvast enkele voorbeeldbrieven om een ontslagprocedure te starten. Hier vind je een voorbeeldbrief in het geval van instemming met opzegging door de werknemer.

U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om door uw werknemer te laten ondertekenen als u en hij samen zijn overeengekomen dat de werknemer met de opzegging van zijn dienstverband door de werkgever instemt, zoals per 1 juli 2015 mogelijk is (artikel 7:671 BW). Aangezien de instemming van de werknemer met de opzegging van zijn dienstverband schriftelijk moet gebeuren (artikel 7:671 BW lid 1), zal de werknemer u dat in een door hem ondertekende brief moeten bevestigen.

Uiteraard kan uw werknemer zelf een brief opstellen of wellicht zijn adviseur maar veel werknemers vinden het lastig om dit te formuleren, vandaar dat het handig kan zijn om hem dit voorbeelddocument te verstrekken.

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:671 BW

Waarschuwingen

–      Het is pas vanaf 1 juli 2015 mogelijk om een dienstverband (zonder ontslagvergunning van UWV) op te zeggen met de instemming van uw werknemer.
–      Binnen twee werkdagen na dagtekening van de brief waarin de werknemer met de opzegging van zijn dienstverband instemt moet de werkgever de werknemer schriftelijk wijzen op zijn recht om binnen twee weken na dagtekening van zijn instemmingsbrief zijn instemming zonder opgave van redenen te herroepen.
–      Als een werkgever de werknemer niet (tijdig) schriftelijk wijst op zijn wettelijke bedenktijd, dan geldt een wettelijke bedenktijd van drie weken (in plaats van twee weken).
–      De bedenktijd gaat lopen op de dag na de dagtekening van de schriftelijke instemming.

Zie ook: Voorbeeldbrief schriftelijke instemming met opzegging door werknemer.
–      Een werknemer kan niet oneindig zijn instemmen met opzegging om die instemming vervolgens weer binnen de wettelijke bedenktijd te herroepen. Als een werknemer zijn instemming heeft herroepen òf een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden, dan kan hij dat binnen zes maanden niet nogmaals doen; artikel 7:671 lid 5 BW en artikel 7:670b lid 4 BW.
–      Bij het vaststellen van de beëindigingsdatum zal met de wettelijke bedenktijd rekening moeten worden gehouden.
–      Als u overweegt om een werknemer vrij te stellen van zijn verplichting werkzaamheden te verrichten, dan kan het verstandig zijn (om onrust en lastige situaties te voorkomen) om die vrijstelling pas te laten ingaan op het moment waarop de wettelijke bedenktijd is verstreken.
–      Het kan verstandig zijn om het ontslag van een werknemer binnen de organisatie pas bekend te maken nadat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

Voorbeeldbrief instemming met opzegging door werknemer

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Geachte [naam werkgever],
Wij hebben gesproken over uw voornemen om mijn dienstverband op te zeggen per [datum]. Hierbij deel ik u mede dat ik met de opzegging van mijn dienstverband per [datum]op de voorwaarden zoals genoemd in uw brief van [datum]instem.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]

© Reed Business bv

Meer weten?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.