Voorbeeldbrief bevestiging ontslag op staande voet

0

U gebruikt deze brief ter bevestiging van een ontslag op staande voet en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Het is van belang dat deze brief zo snel mogelijk na het geven van het ontslag op staande voet wordt verzonden. Geadviseerd wordt de brief zowel per aangetekende als per gewone post te versturen.

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:677 BW
Artikel 7:678 BW

Waarschuwing

Een ontslag op staande voet moet aan heel strenge eisen voldoen.

Voorbeeldbrief

Bevestiging ontslag op staande voet
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Betreft: bevestiging ontslag op staande voet

Geachte [naam werknemer],

Hierbij bevestigen wij dat wij u op [datum ontslag op staande voet]op staande voet hebben ontslagen.

De redenen voor dit ontslag zijn, zoals wij u ook op [datum ontslag opstaande voet]hebben meegedeeld [omschrijven waarom een ontslag op staande voet is gegeven].

U heeft gelegenheid gehad uw kant van het verhaal te vertellen, [ofwel; hiervan heeft u geen gebruik gemaakt, ofwel; dit heeft niet tot een ander oordeel geleid].

Deze redenen vormen elk afzonderlijk maar ook in samenhang een dringende reden voor dit ontslag op staande voet.

Wij zullen per [datum ontslag op staande voet]een correcte eindafrekening opstellen van het salaris, vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen.

Nu u ons een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, bent u op grond van de wet aan ons een schadevergoeding verschuldigd. Hierbij maken wij aanspraak op de door u aan ons verschuldigde gefixeerde schadevergoeding. Wij zullen dit bedrag  [vermeerderd met het door u aan ons verschuldigde bedrag gezien de schuld die u nog bij ons hebt,]inhouden bij de nog op stellen eindafrekening.

Nu de arbeidsovereenkomst is geëindigd, dient u per omgaande de bedrijfseigendommen die u in uw bezit heeft in te leveren.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, sturen wij u een exemplaar per gewone en per aangetekende post.

Hoogachtend,

[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.