Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

0

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Een geheimhoudingsbeding kan gelden tijdens het dienstverband, maar ook na afloop daarvan.

Op overtreding van het geheimhoudingsbeding zijn verschillende sancties denkbaar. Gedacht kan worden aan een boete of een schadevergoeding. Let op! Het is – op grond van artikel 7:651 BW niet toegestaan om zowel een boete als schadevergoeding als sanctie in het beding op te nemen. Doet u dat wel, dan is het boetebeding nietig.

Bij schending van het geheimhoudingsbeding tijdens het dienstverband kan in uitzonderlijke gevallen worden gedacht aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag ofontbinding wegens disfunctioneren of zelfs door ontslag op staande voet.

Deze voorbeeldbepaling kunt u gebruiken om een geheimhoudingsbeding met een werknemer overeen te komen.

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Een algemeen geheimhoudingsbeding is niet in de wet geregeld, de wet kent wel een aantal specifieke geheimhoudingsverplichtingen, zoals:

  • In artikel 7:678 lid 2 sub 1 BW is bepaald dat een werknemer die bijzonderheden over de organisatie of het bedrijf van de werkgever bekendmaakt, terwijl hij die geheim had moeten houden, op staande voet ontslagen kan worden
  • In artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald dat het strafbaar is om bedrijfsgeheimen of bijzonderheden van het bedrijf waarover geheimhouding is opgelegd bekend te maken
  • In artikel 20 lid 1 WOR is bepaald dat een een geheimhoudingsplicht heeft voor alle informatie waarvan hij de vertrouwelijkheid dient te begrijpenBovendien kennen de Arbo-wet en de WMCO een vorm van geheimhoudingsplicht

Opmerkingen

Een geheimhoudingsbeding mag het grondrecht op vrije meningsuiting niet zover beperken dat het in de weg staat aan het openbaar maken van misstanden of gevaarlijke situaties.

Waarschuwing

Het is raadzaam om in de overeenkomst waarin het geheimhoudingsbeding is opgenomen, een boetebeding op te nemen op grond waarvan de werknemer een boetebedrag aan de werkgever verschuldigd is als hij het beding overtreedt (let op, in dat geval mag dus géén schadevergoeding (schadeloosstelling in artikel 3 van onderstaand beding) meer in het beding staan (artikel 7:651 BW).

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.