Verzuim? Proactiviteit loont!

0

Zeg je Wet werk en zekerheid, dan zeg je gewijzigde ketenregeling, geen proeftijd bij contracten korter dan zes maanden en het afscheid van de vrije keuze aangaande de te bewandelen route bij ontslag. Dat de Wet werk en zekerheid ook ingrijpt op het dossier verzuim van een organisatie, is vaak vers 2. Terwijl de gevolgen voor de organisatie ingrijpend kunnen zijn.

Fitte, gezonde medewerkers die aan sport doen, dragen bij aan de toename van de winst van organisaties, zo blijkt uit onderzoek.* Niet zo vreemd dus, dat organisaties zich steeds actiever bezighouden met de bevordering van gezond leven. Niet het minst omdat het tegendeel ook waar is: zieke medewerkers kosten geld.

Gestegen kosten
De verwachting is dat die kosten met de invoering van de Wet werk en zekerheid (1 juli 2015) zijn gestegen. Een zieke medewerker mag sindsdien gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte namelijk niet ontslagen worden. Ook niet wanneer een bedrijf in zwaar weer verkeert en derhalve moet reorganiseren.

Naast de loondoorbetalingsverplichting worden werkgevers onder de nieuwe wet na die twee jaar ook gehouden aan de betaling van een transitievergoeding aan zieke werknemers. Een resultante van minister Asscher ambitie om met de invoering van de Wwz bestaande ongelijkheid tussen werknemers teniet te doen.

Doorslaan
Lorenz Bloem, gespecialiseerd arbeidsrechtjurist bij BDO Legal, vindt het goed dat zieke werknemers beschermd worden, maar vraagt zich tegelijkertijd af of de maatregelen van Asscher niet doorslaan. “Het is volgens mij niet nodig om die tweejaartermijn te handhaven. In het verleden heeft de verplichting om een jaar lang loon door te betalen namelijk ook gewerkt. Bovendien zullen werkgevers minder snel overgaan tot het aanbieden van een vast contract. Iets wat Asscher nu juist hoopt te bewerkstelligen met de WWZ.”

Loondoorbetaling
Ook ziet Bloem een risico in ‘de vlucht in ziekte’. “Bij reorganisaties is er een volledig ontslagverbod bij ziekte. Werknemers die ziek zijn, worden volledig beschermd. De kans dat iemand ‘vlucht in ziekte’ als er een regorganisatie op handen is, is dus aanwezig.”

Ondanks pleidooien uit verschillende hoek om de periode van loondoorbetaling te verkorten, buigt minister Asscher zich op dit moment over een variant die naar alle waarschijnlijkheid alleen ‘kleine’ ondernemers (met maximaal tien werknemers) zal ontzien.

Transitievergoeding
Aan het einde van de tweejarige periode van loondoorbetaling wacht na de invoering van de Wwz ook een transitievergoeding. Bedoeld om de ‘transitie’ van een werknemer van de ene naar de andere baan (al dan niet via omscholing) te vergemakkelijken, betekent dit voor werkgevers een extra kostenpost die tot in de tienduizenden euro’s kan lopen. Bloem: “Naast de doorbetaling van loon en re-integratiekosten, moeten werkgevers ook een transitievergoeding gaan betalen als ze de ontslagprocedure gaan voeren bij het UWV. Wat je nu ziet ontstaan, is dat werkgevers besluiten het dienstverband dan maar niet te beëindigen en het slapende te houden. Dan kom je op een punt waarvan je je moet afvragen: is dat nu wat we met zijn allen hebben gewild?”

Actiemodus
In de maatregelen ziet Bloem een reden weggelegd voor HR-professionals om snel en proactief in actie te komen bij verzuim. “Wanneer er een ziekmelding dreigt of komt, is het zaak dat je als HR-afdeling heel actief bent wat betreft het toepassen van de regels uit je beleid. Probeer het contact met de zieke medewerker te onderhouden en hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.” Volgens de arbeidsrechtspecialist vinden vooral mkb-bedrijven het lastig om bij verzuim snel tot actie over te gaan. Met als gevolg dat het soms maanden duurt voor een werknemer überhaupt weer eens een keer aan de slag gaat of naar het bedrijf gaat. “Ondertussen lopen aan beide kanten de emoties en frustraties op. Juist daarom is het van belang in je HR-beleid en de uitvoering daarvan er bovenop te zitten. Geef de mensen aandacht en ga snel om de tafel om boven water te krijgen wat er nu echt speelt bij een ziekmelding.”

* Dit blijkt uit onderzoek van Michael Lechner van het IZA.

Lees ook: Besteedt u voldoende aandacht aan zieke werknemers?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.