Vervalsen zwangerschapsverklaring reden voor ontslag

0

Een werkneemster die de vermoedelijk bevallingsdatum op de zwangerschapsverklaring vervalste, is terecht op staande voet ontslagen, oordeelt een Utrechtse kantonrechter.

De situatie
Een accountmanager komt per 1 april 2009 bij de werkgever in dienst. Nadat de aanstellingsbrief is ondertekend, meldt ze dat de zwanger is. Ze levert een zwangerschapsverklaring in met als vermoedelijke bevallingsdatum 23 oktober. Er is wat onduidelijkheid over de datum maar de werkneemster bevestigt dat die echt correct is. Uiteindelijk doet de werkgever op 3 december 2009 navraag bij de verloskundigenpraktijk. Dan blijkt dat de datum is vervalst. Na een onderzoek naar de feiten blijkt dat de werkneemster ook 9 ingeplande bezoeken aan klanten, zonder overleg met de werkgever, niet heeft afgelegd. De werkgever nodigt de werkneemster uit voor een gesprek op 9 december. Daarin heeft de werkneemster niets willen zeggen over de zaak. Ze is op non-actief gesteld en per brief op 10 december op staande voet ontslagen.

De vordering
De werkneemster vraagt bij de rechter een kleine schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag (€ 3.024). Ze heeft zich neergelegd bij het einde van de arbeidsverhouding maar komt wel op tegen het ontslag op staande voet. Het is in ieder geval niet onverwijld gegeven, zegt de werkneemster.

Het oordeel
De rechter oordeelt dat de accountmanager terecht op staande voet is ontslagen, en wijst al haar vorderingen af. Er was een dringende reden voor het ontslag: het vertrouwen in de werkneemster was ernstig geschonden door de manier waarop ze met de kwestie van de zwangerschapverklaring is omgegaan. De werkgever heeft haar meerdere kansen gegeven om de kwestie recht te zetten. Na het bekend worden van de vervalsing, is haar in een open gesprek de kans geboden om alsnog de correcte datum door te geven. Ze heeft toen opnieuw een valse datum afgegeven.
Over het niet afleggen van de bezoeken oordeelt de rechter dat die ook meespelen in het verlies van het vertrouwen in de werkneemster.

Onverwijld?
Het ontslag is naar het oordeel van de rechter voldoende onverwijld gegeven. Na de ontdekking van de vervalsing is een onderzoek ingesteld en na een gesprek is de werkneemster meteen ontslagen.

JAR 2011/202
Kantonrechter Utrecht
Eerste aanleg
Kennelijk onredelijk ontslag
13 april 2011

door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.