Verhuizen tijdens ziekte geen reden voor ontslag op staande voet

1

Dat een werknemer bezig is te verhuizen tijdens ziekte vindt de kantonrechter geen goede reden voor ontslag op staande voet. De werknemer heeft zich voldoende ingespannen voor zijn genezing.

De situatie

Een werkgever heeft last van de economische tegenwind en doet daarom  omstandigheden en begin 2011 een beëindigingsvoorstel aan een aantal werknemers. De werknemer in kwestie heeft een onafgebroken dienstverband sinds 1985. Daarvoor werkte hij sinds 1968 ook al af en aan voor de rechtsvoorgangers van het bedrijf. De werknemer woont in de bedrijfswoning op het bedrijfsterrein en de werkgever heeft hem in december 2010 laten weten dat hij zelf weer over de woning wil beschikken.
Op 25 januari meldt de werknemer zich ziek met verschijnselen van griep. Tijdens zijn ziekte verhuist de werknemer van het bedrijventerrein naar zijn nieuwe woning, geholpen door vrienden. Naast de verhuizing heeft de werknemer tijdens deze periode op het werk gesprekken met de werkgever en andere collega’s over de voorgenomen ontslagen.
Op 28 januari ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet omdat hij aan het verhuizen was terwijl hij ziek was.
De huisarts constateert 31 januari spanningsklachten en op 8 maart stelt de arboarts de diagnose van arbeidsgerelateerde cognitieve en fysieke beperkingen.

De vordering

De werknemer vordert de doorbetaling van loon plus eventuele verhoging en rente. Het ontslag is niet rechtsgeldig omdat hij ziek was en hij heeft de werkgever hierover niet voorgelogen. In beginsel mag de werknemer zelf weten hoe hij tijdens ziekte zijn tijd besteedt. Bovendien was een loonsanctie de passende sanctie geweest als de werkgever vond dat de werknemer zich niet aan de voorschriften hield.

Het verweer

De werkgever blijft bij zijn standpunt dat de werknemer hem heeft voorgelogen over zijn arbeidsongeschiktheid. Om in de tijd van zijn baas te kunnen verhuizen heeft de werknemer zich ziek gemeld. Daarnaast voert de werkgever nog aan dat er bijkomende redenzijn voo rhet ontslag op staande voet: de werknemer is er al eerder op aangesproken dat hij zijn toezichthoudende functie op de werf niet goed uitvoerde en hij zijn boot op kosten van de werkgever heeft laten kranen.

Het oordeel 

De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe, plus 25% verhoging over het achterstallig loon en rente. Het ontslag is onterecht gegeven. Het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. Wat de werknemer mankeert doet ook niet ter zake. De werkgever had  bij twijfel direct de arboarts moeten inschakelen.
De rechter vindt het ook opmerkelijk dat er wel gesprekken zijn gevoerd tussen werkgever en –nemer en dat er toen niets is gezegd over ziekte.
De kantonrechter overweegt nog wel dat de verhuizing de werknemer niet per se zijn genezing heeft belemmerd. Het is aannemelijk dat de werkenmer voldoende heeft gedaan om aan zijn genezing te werken door het raadplegen van de huisarts en een psycholoog. Aangezien de werkgever volledig ongelijk heeft gekregen, moet hij ook voor de proceskosten opdraaien.

LJN BP9862
Kantonrechter Leeuwarden
Ontslag op staande voet
Kort geding
23 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Paul Petrovics op

    Geweldige uitspraak van de rechter! Deze domme werkgever had eerst een controle bij de arboarts moeten laten verrichten! Vele werkgevers willen doktertje spelen maar gelukkig trap daar de rechtspraak nog niet in.