Verdenking drugssmokkel reden voor ontbinding

1

Een werkneemster op Schiphol wordt aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Ze is onterecht op staande voet ontslagen maar de rechter ziet wel reden voor ontbinding. Het vertrouwen in de werkneemster is door de aanhouding verdwenen.

De situatie

Een werkneemster op Schiphol wordt op 20 april 2010 aangehouden op verdenking van drugsmokkel en in voorlopige hechtenis genomen. De werkgever ontslaat haar op 7 juni 2010 op staande voet. Een maand later, op 7 juli, wordt de voorlopige hechtenis opgeheven omdat er geen ‘ernstige bezwaren’ zijn en komt de werkneemster weer vrij. Half augustus roept de werkneemster de nietigheid van het ontslag in.

De vordering

In kort geding vordert de werkneemster wedertewerkstelling en loondoorbetaling vanaf 20 april 2010. Zij stelt dat het ontslag niet onverwijld gegeven is want tussen 20 april en 7 juni zit een hele tijd. Bovendien is er geen dringende reden nu zijn in vrijheid is gesteld.
In een aparte procedure die op dezelfde dag dient, vordert de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst voorzover die nog bestaat.

Het oordeel

De kantonrechter wijst vordering van de werkneemster tot wedertewerkstelling af. De vordering tot loondoorbetaling wijst de rechter toe over de periode dat de werkneemster beschikbaar was voor werk tot het einde van de arbeidsovereenkomst (4 november 2010).

Ontslag niet onverwijld

Het ontslag op staande voet is nietig omdat het niet onverwijld gegeven is. Pas bijna 7 weken nadat de werkneemster in hechtenis is genomen, is ze pas ontslagen. Het is niet aannemelijk dat de werkgever al die tijd heeft gebruikt voor onderzoek.
Bovendien gaat ontslag op staande voet te ver in deze situatie. Het was logischer geweest om de loonbetaling stop te zetten in afwachting van het strafproces, met een beroep op het principe ‘geen arbeid, geen loon’.

Vertouwensbreuk reden voor ontbinding

Ten aanzien van het ontbindingsverzoek overweegt de kantonrechter dat ontbinding de enige mogelijkheid. Bij de drugssmokkelzaak zijn 14 medewerkers opgepakt en daarbij is de nodige onrust op de werkvloer ontstaan. Bij terugkeer van de werkneemster op haar oude werkplek zou er weer onrust ontstaan. Daarnaast moeten werknemers vanwege de aard en de locatie van het bedrijf volledig te vertrouwen zijn. Door toedoen van de werkneemster is dat vertrouwen geminimaliseerd. De werkgever verwijt de werkneemster terecht dat ze geen contact heeft opgenomen met de werkgever. Dat had ze kunnen doen via haar rechtsbijstand advocaat, meent de kantonrechter.

LJN BO9378 en BO9383
Kantonrechter Haarlem
Ontbinding
Kort geding
3 november  2010

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Andries Bongers op

    In de aankondiging stond “drugsmokkel” reden voor ontslag.
    Ik dacht nog: moet dat mokkel maar geen drugs gebruiken! Maar toen ik het artikel zag bleek het te gaan om drugssmokkel.