Vakbonden niet geraadpleegd over reorganisatie: ontslag kennelijk onredelijk

0

Een werkgever die bij een reorganisatie niet de vakbonden raadpleegt, moet de werknemer een kleine schadevergoeding betalen.

De situatie

Een 59-jarige monteur en lasser werkt sinds 1991 in een machinefabriek. Omdat het slecht gaat met het bedrijf moeten eind 2009 zeven arbeidskrachten afvloeien, waaronder de werknemer. Dit gebeurt met een ontslagvergunning van het UWV, zonder toekenning van een vergoeding. Na zijn ontslag werkt de werknemer nog ruim een maand als uitzendkracht voor het bedrijf. Omdat hij vindt dat de werkgever de 26-weken-clausule schendt, spant hij een kort geding met een vordering tot loondoorbetaling. Die vordering is in het voorjaar van 2010 afgewezen.

De vordering

Nu stelt de werknemer bij de kantonrechter dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is. Hij komt met een waslijst aan argumenten: De gevolgen van het ontslag zijn voor hem te ernstig in vergelijking met het belang dat de werkgever  heeft bij het ontslag. Hij loopt door het ontslag waarschijnlijk de VUT-regeling mis, omdat de werkgever voor de BBA-route heeft gekozen loopt hij ook een forse ontslagvergoeding mis. Hij vindt dat hij recht heeft op een schadevergoeding van € 70.000. Daarnaast zijn er in het bedrijf nog steeds passende werkzaamheden die nu door uitzendkrachten worden gedaan. Verder heeft de werkgever in strijd met de CAO de vakverenigingen niet ingelicht over de reorganisatie. Bovendien kan de werkgever geen ‘habe nichts-verweer’ omdat niet de juiste gegevens zijn overlegd over de financiële situatie van de onderneming. 

Het verweer

De werkgever voert aan dat de werknemer voor zijn ontslag vijf maanden vrijgesteld was van werkzaamheden. Die tijd had hij kunnen gebruiken om te zoeken naar ander werk.
Het bedrijf zet ook geen uitzendkrachten meer in. Dat is alleen gebeurd tijdens een piekperiode. Over het niet informeren van de vakbonden zegt de werkgever dat het volgens de cao alleen maar om het vragen een advies gaat. Er is wel contact gezocht met de FNV maar die gaf aan dat het andere prioriteiten had.
Verder heeft de onderneming echt geen geld voor een ontslagvergoeding. Een vergoeding zou kunnen leiden tot faillissement.

Het oordeel

In een uitgebreide motivering stelt de kantonrechter de werkgever voor het overgrote deel in het gelijk, maar kent de werknemer toch een kleine vergoeding van € 3.000 toe. Zelfs binnen de beperkte mogelijkheden van de werkgever had er meer oog moeten zijn voor de belangen van de werknemers (bijv. door het opstellen van een sociaal plan) en juist daarom hadden het bedrijf de vakverenigingen moeten inlichten. Het ontslag is dus kennelijk onredelijk gegeven.

Een beetje kennelijk onredelijk?
De kantonrechter oordeelt dat opzegging met een ontslagvergunning zonder vergoeding niet kennelijk onredelijk is. Ook niet na een lang dienstverband. Ook qua kansen op de arbeidsmarkt –  de werknemer is 59 jaar oud – heeft de werkgever goed gehandeld. De werknemer heeft vijf maanden betaald thuis gezeten, hij heeft twee jaar geleden nog een cursus gevolgd en hij heeft gewoon recht op de VUT-regeling.

Het werken als uitzendkracht na het ontslag is geen argument voor kennelijk onredelijk ontslag  omdat daarbij gekeken worden naar de omstandigheden op het moment van het ontslag. De – niet met bewijs onderbouwde – stelling dat er nog steeds uitzendkrachten bij het bedrijf werken, doet rechter af als geruchten van collega’s die het naadje van de kous niet weten. Ook volgt de rechter de werkgever in haar berekening van de miljoenenverliezen. Dat hoeft niet uitgebreider aangtoond te worden zodat het habe nichts-verweer gegrond verklaard wordt. Ondanks dat het bedrijf ‘nichts hat’ heeft het nog niet zuiver genoeg gehandeld jegens de werknemer zodat de werknemer een klein beetje gelijk krijgt.

LJN BP2924
Rechtbank Almelo
Kennelijk onredelijk ontslag
Eerste aanleg
1 februari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.