Twijfel in de Kamer over D66-wet ontslagrecht

3

In de Tweede Kamer worden vraagtekens gezet bij het plan van D66 voor een initiatiefwetsvoorstel over versoepeling van het ontslagrecht.

Behalve dat regeringspartijen VVD en CDA wijzen op de afspraak met gedoogpartner PVV niet te tornen aan het ontslagrecht, hebben diverse partijen ook twijfels over wat D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya heeft aangekondigd deze week.

Huiverig
Zo zijn PvdA en ChristenUnie huiverig om een ontslag alleen nog achteraf te laten toetsen door de rechter als een werknemer bezwaar heeft gemaakt. De SP noemt het D66-plan verwerpelijk. ,,Het haalt de preventieve toets op ontslag zowel door de rechter als door het UWV onderuit. Het maakt van de arbeidsverhoudingen een vechtarena”, aldus SP’er Paul Ulenbelt.

Koser Kaya pleit al jaren voor aanpassing van het ontslagrecht. Ze waarschuwt dat werkgevers steeds meer overstappen van personeel in vaste dienst naar flexkrachten. PvdA-politica Mariëtte Hamer wil deze trend ook stoppen, maar niet door ,,hapsnap zomaar het ontslagrecht te versoepelen”.

Zorgvuldiger personeelsbeleid
Volgens Hamer dwingt een preventieve toets op ontslag werkgevers ,,zorgvuldiger personeelsbeleid te voeren”. Haar ChristenUnie-collega Cynthia Ortega wil werkgevers ook verantwoordelijk maken voor de eerste zes maanden WW. Om werkloosheid te voorkomen zou een baas minder snel overgaan tot ontslag en meer doen om personeel bijvoorbeeld via scholing inzetbaar te houden en zonodig aan ander werk te helpen.

Vereenvoudiging ontslagrecht
Toen CDA, PvdA en ChristenUnie in de vorige kabinetsperiode regeringspartners waren, strandde nog een poging om het ontslagrecht te versoepelen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelt dat zijn partij heeft geleerd dat alleen vereenvoudiging van het ontslagrecht niet kan. Ook het CDA wil meer verantwoordelijkheid van werkgevers bij de WW. Verder moeten bazen beloond worden voor investeringen in scholing door deze aftrekbaar te maken van een ontslagvergoeding.

VVD wil al jaren een soepeler ontslagrecht, maar gedoogpartner PVV is tegen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Als actief lid van D66 valt het me op dat mijn partij door dit soort acties heel erg werkgeverspartij gaat worden. Een beroerde ontwikkeling. Het huidige arbeidsrecht houdt rekening met de posities van werkgever en werknemer en zorgt ervoor dat de zwakste partij – de werknemer – een zekere mate van bescherming geniet. We noemen dat ook wel benadelingscompensatie. In de opzet van D66 zal de werkgever door zijn grotere kennis en kunde de werknemer gemakkelijk in een geschil plat kunnen walsen. Als mevrouw Koser Kaya de arbeidspraktijk van alledag zou kennen zou ze weten dat dit soort dingen nu al gebeuren, maar grosso modo door de preventieve toets van het UWV wel nog worden ingedamd. Bijzonder kwalijk dit voorstel.

 2. Het lijkt erop dat deze politica de complexiteit en met name de inherente consequenties van deze “versoepeling” niet of onvoldoende onderkent. Dat zegt iets over het inzicht en de kennis van deze politica.
  Het lijkt erop dat dit meer voorkomt gelet op de
  andere voorstellen van o.a. politica Ortega.
  Wellicht moet er meer aan onderricht gebeuren door de politieke partijen voordat je met voorstellen komt. Het voorstel van Kamervoorzitter Verbeets was in dit licht nog niet zo gek.

 3. Gewoon een domme actie van die mevrouw, maar dat weet ze zelf ook wel nou ze nuchter is………
  Jammer voor D66 maar zo gaat dat met die meepraters waar de partij vol mee zit!!