Transitievergoeding voor elk type arbeidsovereenkomst

0

Vanaf volgend jaar maakt de ontslagvergoeding plaats voor een transitievergoeding. Als een arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd, dan is de werkgever met ingang van 1 juli 2015 een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Vanuit de doelgroep kwam de vraag of deze regeling ook geldt voor oproepcontracten of contracten waarin gewerkt wordt met opdrachten. Het antwoord op deze vraag is ‘ja’.

Als sprake is van een arbeidsovereenkomst tijdelijk, vast, oproep, min-max of welke naam die ook heeft die minimaal twee jaar heeft bestaan, dan kan de werknemer in principe aanspraak maken op een transitievergoeding.

Het recht op een transitievergoeding ontstaat vanaf het moment waarop de werknemer 24 maanden in dienst is. Tijdelijke contracten worden mits de tussenpoos maximaal zes maanden heeft geduurd bij elkaar opgeteld, de tussenpozen tellen niet mee. Zodra de werknemer 24 maanden in dienst is, wordt de transitievergoeding berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband.

Ontslag na twee jaar ziekte

De ontslaggrond is niet van belang. Ook bij opzegging na twee jaar ziekte is de transitievergoeding verschuldigd. De kosten die gemaakt zijn voor het re-integratietraject mogen niet van de transitievergoeding worden afgetrokken.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris. Lees hier wat er bij deze berekening precies onder het maandsalaris verstaan wordt en welke door de werkgever gemaakte kosten verrekend mogen worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.