Te laat komen na periode van arbeidsongeschiktheid geen reden voor ontslag

0

Een werknemer komt geregeld te laat en wordt hier ook op aangesproken door
zijn werkgever. Na een periode van arbeidsongeschiktheid blijft werknemer te
laat komen. Hierop ontslaat werkgever hem op staande voet.

Een werknemer komt geregeld te laat op zijn werk en wordt door zijn werkgever verschillende keren schriftelijk verzocht zich aan de kantoortijden te houden. De arbo-arts constateert op een bepaald moment dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Naast lichamelijke klachten is werknemer ook overbelast geraakt door de lange reistijd en werktijden.

Werkgever past de werkzaamheden van werknemer aan op advies van de bedrijfsarts, waarna werknemer zijn werkzaamheden hervat.  Werknemer verzuimt vervolgens weer om zich aan de kantoortijden te houden en werkgever waarschuwt de werknemer voor de laatste keer. Werknemer reageert hier schriftelijk op en legt zijn gezondheidssituatie uit aan zijn werkgever.

Werkgever ontvangt vervolgens berichten van een opdrachtgever dat werknemer te laat komt of zelfs niet verschijnt zonder opgaaf van reden. Werkgever ontslaat daarom werknemer op staande voet. De werknemer heeft schriftelijk de nietigheid ingeroepen van het ontslag op staande voet en vordert bij de kantonrechter loondoorbetaling. De kantonrechter wijst deze vordering af.

Vervolgens eist werknemer een verklaring voor recht dat het gegeven ontslag ongegrond is en vordert loondoorbetaling. Deze vorderingen worden door de kantonrechter toegewezen. Werkgever gaat tegen dit vonnis in beroep.

Het hof oordeelt dat  het herhaaldelijk te laat komen van de werknemer in beginsel voldoende reden is voor een ontslag op staande voet. Werkgever heeft meermalen werknemer verzocht zich aan de kantoortijden te houden. En werknemer blijkt zich veelal niet, laat staan formeel, bij de werkgever ziek gemeld te hebben.

Hier staat tegenover dat de werknemer schriftelijk de werkgever duidelijk heeft gemaakt met welke gezondheidsklachten hij kampte. Het hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden en gelet op de voorgeschiedenis van de werknemer bij de bedrijfsarts, werkgever contact had moeten opnemen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts had vervolgens moeten onderzoeken wat er aan de hand was. De bewering van werkgever dat begeleiding door de bedrijfsarts niet mogelijk was omdat werknemer zich niet formeel ziek meldde, wordt door het hof verworpen. Als goed werkgever mag verwacht worden dat de werkgever de bedrijfarts zou inschakelen teneinde de arbeidsgeschiktheid opnieuw te beoordelen.

Al deze omstandigheden tegen elkaar afwegend en rekening houdende met de leeftijd van werknemer (54 jaar), oordeelt het hof dat er onvoldoende dringende reden is om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Werknemer heeft terecht de nietigheid van het ontslag ingeroepen. Zijn loon dient te worden doorbetaald.

Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd.

Bron: LJN BG6625
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum: 09-12-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.